אילנה עמי עד שוחררה לביתה הבוקר
סניף סאלח דבאח בעין המפרץ, צולם ב-14.3.20
במשך כל הלילה הלך בתעלות הביוב. הגבר
מפקד תחנת זבולון ובלש נוסף התחפשו לחרדים
חדר המצב של השלטון המקומי