חברת תנופה בעיר מקבוצת רם אדרת תקדם פרויקט של פינוי בינוי גדול ברחוב דפנה בקרית ביאליק. החברה נבחרה על ידי נציגי דיירי שלושה בניינים ברחוב דפנה ואת המו"מ עם היזם ניהל משרד עורכי הדין אורטל ננר ושות' מתל אביב יחד עם עו"ד טל ארואסטי.
3 צפייה בגלריה
דפנה 43, קרית ביאליק
דפנה 43, קרית ביאליק
דפנה 43, קרית ביאליק
(צילום: מיכל ראובן)
הפרויקט יחול על שלושה מבנים, ברחוב דפנה 41, 43, 45, כאשר הם ייהרסו ובמקומם יוקמו מספר בניינים. עורכי הדין שניהלו את המו"מ העבירו לדיירים את טיוטת החוזה בה נאמר: "חוזה זה משקף לדעתנו בצורה מאוזנת את התחייבויות היזם בקשר עם ביצוע הפרויקט בלוח זמנים מוגדר ומתוחם, תוך המצאת ערבויות מתאימות, והגנה משפטית על בעלי הדירות לצורך הבטחת מילוי התחייבויות היזם במלואן ובמועדן והכל, כמובן, על חשבון היזם ובאחריותו".

3 צפייה בגלריה
דפנה 43, קרית ביאליק
דפנה 43, קרית ביאליק
דפנה 43, קרית ביאליק
(צילום: מיכל ראובן)

הדיירים קיבלו טיוטת חוזה ממנה עולה, כי כל אחד מהם יקבל דירה חדשה, גדולה ב-25 מ"ר מהדירה הקיימת, כולל בניית ממ"ד ומרפסת של 12 מ"ר לפחות, חנייה תת קרקעית ומחסן.

קראו עוד:

3 צפייה בגלריה
דפנה 41, קרית ביאליק
דפנה 41, קרית ביאליק
דפנה 41, קרית ביאליק
(צילום: מיכל ראובן)

בשלב זה לא ידוע כמה דירות ייבנו ולאיזה גובה יתנשאו הבניינים החדשים כאשר היזמים הם אלו שיקדמו את התב"ע המתאימה. היזמים מתחייבים להשלים את הבנייה 36 חודשים ממועד תחילת ההריסה. במידה שבמקום ייבנו בניינים חדשים מעל 20 קומות תהיה ארכה של 12 חודשים נוספים. החברה גם מתחייבת לשלם דמי שכירות לכל תקופת הבנייה.
פורסם לראשונה: 08:21, 24.05.24