שוק הדירות במחוז חיפה והקריות נכנס בחודשים ספטמבר-נובמבר 2019 להקפאה עמוקה וירידה חדה במספר הדירות החדשות שנמכרו.
"המחירים היו די מוקפאים בשנה האחרונה". בנייה בקרית מוצקין. צילום: פרטי"המחירים היו די מוקפאים בשנה האחרונה". בנייה בקרית מוצקין. צילום: פרטי
"המחירים היו די מוקפאים בשנה האחרונה". בנייה בקרית מוצקין. צילום: פרטי
("המחירים היו די מוקפאים בשנה האחרונה". בנייה בקרית מוצקין. צילום: פרטי)
מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בחודשים יוני-אוגוסט בשנה שעברה נמכרו באזור חיפה והקריות 1,596 דירות חדשות, כאשר בחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר נמכרו באותו אזור רק 750 דירות חדשות, ירידה בשיעור של 50% במכירת דירות חדשות.
בהשוואה לנתוני המכירה בשנה שעברה, הירידה היא פחות דרמטית כאשר בתקופה המקבילה בשנת 2018 נמכרו באזור חיפה והקריות סך של 851 דירות חדשות לעומת 759 בחודשים ספטמבר – נובמבר 2019, ירידה של כ-12%.
מנתוני הלשכה עולה כי הכמות המבוקשת של דירות במחוז חיפה והקריות, שכוללת הן את הדירות החדשות שנמכרו והן את הדירות שנבנו שלא לצורכי מכירה (השכרה, קבוצות רכישה, בניית בתים פרטים וכו') עמדה על 1,027, כאשר באזור חיפה והקריות 73% מהדירות שנבנות הן למטרות מכירה.
במקביל פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוני לגבי מחירי הדירות באזור חיפה והקריות בחודשים ספטמבר נובמבר 2019, והתברר כי באותםחודשים נרשמה ירידה מזערית במחירי הדירות, 0.1% בלבד. בהשוואה למחירי הדירות באותן חודשים בשנת 2018, המחירים עלו ב-1.5%.
יצוין, כי במחוז הצפון הסמוך נמכרו בחודשים ספטמבר נובמבר רק 453 דירות חדשות אבל מחוז זה מוביל בבנייה שלא לצורכי מכירה כך שכמות הדירות המבוקשת עמדה על 1625. מחוז צפון מוביל בארץ מבחינת הבתים שנבנים שלא לצורכי מכירה כאשר כ- 73% מבין יחידיות הדיור הנבנות במחוז זה, אינן לצורכי מכירה.
יצוין, כי קבלנים ויזמים באזור הקריות הזהירו כבר לפני מספר חודשים שצפויה תקופה של ירידה משמעותית במכירת דירות חדשות, כאשר הקבלנים עצמם צמצמו את היקף הבנייה בציפייה לראות את תוצאות הבחירות והאם יהיה שינוי במדיניות הדיור ואם התוכנית "מחיר למשתכן".