זוג שמכר דירה בקרית אתא, תוך שהוא מציג לקונה מצג שווא על פיו יש חנייה פרטית צמודה לדירה, יפצה את הקונים ב-65 אלף שקל.
החנייה עוברת מכחול לוורוד | צילום: אדוה חוליהחנייה עוברת מכחול לוורוד | צילום: אדוה חולי
החנייה עוברת מכחול לוורוד | צילום: אדוה חולי
הרוכשים הגישו תביעה נגד המוכרים באמצעות עו"ד ליאור לוי, ממנו עולה כי במאי 2013 רכשו דירת פנטהאוז בשכונת גבעת רם, לאחר שהוצג להם שלדירה חניה צמודה.
בהסכם לא נרשם שלדירה יש חנייה, אולם בטרם החתימה, המוכרים הראו לרוכשים את החניה, וגם בטפסים הנלווים לעסקה, טופסי הדיווח לרשות המיסים, הוצהר כי לדירה חנייה צמודה.
על פי כתב התביעה, המוכרים ביקשו למהר ולמכור את דירתם כי היו מעוניינים להימנע מתשלום מס רכישה. בכתב ההגנה הם הכחישו כי הציגו בפני התובעים חניה צמודה, וטענו כי הבהירו שאינם יודעים אם לדירה חניה צמודה אם לאו, שכן בטופס הארנונה מופיעה שורה המתייחסת ל-"מחסן-חנייה".
השופטת סיגלית מצא קיבלה את טענות התובעים וקבעה כי המוכרים הפרו את חובת תום הלב בקיום המו"מ, כי לא גילו שאין לדירה חנייה.
עם זאת קבעה כי 20 אחוז מהאשמה מוטלת על הרוכשים, שלא בדקו את העסקה עד הסוף, בין השאר בשל לחץ לסגור את העסקה בו ביום.
"הבאתי בחשבון את התנהלותם של הנתבעים ותרומתה לטעותם של התובעים (הצגת חשבון הארנונה כראיה לכך שלדירה חנייה צמודה; זיהוי מקום החניה של השכנה ר' כשייך להם; אמירה מפורשת כי לדירה הוצמדה חנייה, אלא שטרם חולקו השטחים המשותפים ועוד).
"כן לקחתי בחשבון את הלחץ שהופעל על התובעים לחתום על ההסכם באותו יום, שעתיים לאחר ששכרו עורך דין, וללא שניתנה לו שהות לבדוק את מצבה המשפטי של הדירה", קבעה בפסק הדין.
עו"ד ליאור לוי. צילום: פרטיעו"ד ליאור לוי. צילום: פרטי
עו"ד ליאור לוי. צילום: פרטי
עו"ד ליאור לוי, שייצג בתביעה אך לא במהלך הרכישה: "על מוכר אסור להציג מצג שווא והוא עשוי להפר את חובת תום הלב במו"מ - גם אם המצג לא נרשם בהסכם. ניתן למנוע מקרים דומים באמצעות בדיקות משפטיות מצד הרוכש וייעוץ משפטי נכון למוכר".