לאחר אין ספור עתירות, תביעות, פניות לבג"ץ, החלטות בורר, פסיקות ומלחמות משפטיות שארכו שנים, דחה שופט בית המשפט העליון, ניל סולברג, את בקשת חברת דיירי רחוב העצמאות בקרית ביאליק להגיש ערר על החלטת בית המשפט המחוזי המאפשרת לחברת אאורה לבצע את פרויקט פינוי-בינוי ברחוב העצמאות.
צילום: נחום סגלצילום: נחום סגל
צילום: נחום סגל
(צילום: נחום סגל)
כזכור, היזם אבי סלע, פנה לבית המשפט המחוזי וטען כי חברת 'אאורה' לא עמדה בתנאי הסף שנקבעו על מנת להשתתף בתחרות לבחירת יזם שיבצע במקומו את הפרויקט בקרית ביאליק.
גם בבקשה להגשת הערר טוען סלע כי הליך ההתמחרות שבוצע יל ידי כונס הנכסים היה לא תקין ועקב כך הסכום שהוא קיבל תוך פגיעה בזכויותיו.
עוד טען כי ההליך בוצע באופן לא פומבי, לא שוויוני, לא שקוף ותוך שינוי תנאי הסף וכללי ההליך בדיעבד. כתוצאה מכך הוגשה רק הצעה אחת, נמוכה עשרות מונים ושווי הפרויקט, שמחזור הכנסותיו מוערך בכ-1.9 מיליארד שקל, תוך ביטול תנאי הסף שנקבעו.
בתגובת אאורה והדיירים נטען כי אין כל קשר בין שווי הפרויקט ליזם סלע כיוון שהוא לא יבצע אותו בכל מקרה והסכום ששולם לו משקף את זכויותיו בקרקע בלבד. עוד טענו, כי היזם גורר אותם עשר שנים להליכים מתמשכים שגרמו להם סבל ונזקים וכי הצעת אאורה מקובלת עליהם.
השופט סולברג טוען כי נקודת המוצא להבנת כל התהליך הוא פסק הבורר שקבע מפורשות שהדיירים רשאים להביא יזם אחר תחת סלע, ללא הגבלה. זאת, בתנאי שיזם אחר ישלם לסלע את הזכויות בקרקע.
וזה, לדברי סולברג, מה שנעשה בסופו של דבר כאשר לדיירים יש זכות להתקשר עם איזה יזם שהם ירצו. לדבריו כאשר שני הצדדים רוצים בהתקשרות, יש צורך בשיקולים כבדי משקל כדי לכפות התמחרות מחודשת, כפי שדורש סלע תוך התמשכות ההליך עוד זמן רב.
"הטעם שבפני המבקשת (חברת דיירי רחוב העצמאות, א.ג) אינו מצדיק זאת. המבקשת מציינת את פסק הבוררות כאילו זכויותיה בפרויקט נמכרות ליזמית אחרת. ולא היא. כפי שהובא לעיל, אף ורק זכויות המבקשת בקרקע עומדות למכירה.
פסק הבורר קבע מחיר מינימאלי לצורך מימוש המקרקעין. כפי שציין בית המשפט המחוזי, הצעת אאורה עומדת על פי שניים לערך ממחיר מינימאלי זה. דומה שהמבקשת מנסה לנצל את ההליך שלפנינו לערוך מקצה שיפורים בפסק הבוררות, שאושר על ידי ערכאה דיונית ועל ידי ערכאת הערעור. אין להלום ניסיון זה".
השופט מסכים שייתכן שנפלו פגמים בהליך שהתקיים, אבל לא היתה אף חברה יזמית שערערה על התוצאות. לדברי השופט מוטב לו ההליך היה מתנהל אחרת, אבל אין הצדקה לכפות ביצוע התהליך כולו בהתחלה. בקשת הערר נדחתה וסלע חויב לשלם הוצאות בסך כולל של 18 אלף שקל לכונס הנכסים, לדיירים ולאאורה.
דיירי הרחוב ובחברת אאורה הביעו סיפוק רב מפסק הדין של השופט סולברג והביעו תקווה כי זה היה בהחלט הדיון המשפטי האחרון שנערך סביב פרויקט פינוי בינוי ברחוב העצמאות.