הוועדה המחוזית חיפה לתכנון ובנייה אישרה בישיבתה האחרונה להפקיד תוכנית לבניית המתחם האחרון בשכונת משכנות אמנים בקרית מוצקין, תוך הגדלת מספר יחידות הדיור בשטח והקטנת גודל הדירות.
2 צפייה בגלריה
שכונת משכנות אמנים בקרית מוצקין
שכונת משכנות אמנים בקרית מוצקין
שכונת משכנות אמנים בקרית מוצקין
(צילום: גיל נחושתן)
התכנית, המקודמת על ידי חברת האחים בוסקילה, ממוקמת בחלקה המזרחי של השכונה, ממערב לשכונת "בנה ביתך". ושטחה כ–5.8 דונם, ברחוב יפה ירקוני. התוכנית המקורית כללה בניית 42 יחידות דיור, בעוד התוכנית המעודכנת שנדונה בוועדה מדברת על חניון תת קרקעי ובניית 49 יחידות דיור באותה חלקה תוך הוספת 1.5 מטר לגובה המבנים. בדיון הודגש, כי מדובר במגרש האחרון לבנייה בתוך השכונה, שהתוכנית המקורית לבנייה בה אושרה בשנת 2005.
התוכנית משאירה את הבניין המוצע בגובה 4 קומות, אך מקטינה שטח ממוצע של דירה מ-144 מ"ר ל-135 מ"ר.

2 צפייה בגלריה
שכונת משכנות אמנים בקרית מוצקין
שכונת משכנות אמנים בקרית מוצקין
המגרש האחרון במשכנות אמנים
(צילום: נחום סגל)

מהנדס העיר קרית מוצקין, רוני טובי, התייחס לתכנית וברך עליה, וציין שבמסגרת ההבנות עם השכנים הציע לבטל את המרפסות האחוריות ולהוריד את גובה המבנה ב 0.5 מ'. כמו כן סקר את מדיניות העירייה בשאר המתחים ביחס להקלות שנתנו הן בגובה והן בכמות יח"ד, וציין שתוספת 7 יח"ד המבוקשת בתכנית הנדונה תואמת את מדיניות ההקלות שהיו נהוגות בעבר במתחמים דומים.

לרווח את הבינוי


עוד התקיים דיון בנושא המרחק בין המבנים. המתכננים הציגו שהמרחק הקטן ביותר בין המבנים הוא כ- 5.3 מ' לאור זאת מתכנן המחוז הציע להקטין את שטח יח"ד ממוצעת כדי לרווח את הבינוי ולשמור על מרחקים סבירים בין המבנים.

קראו עוד:

בהחלטת הוועדה נקבע כי המרחק בין הפרויקט החדש לבנייה הקיימת בשכונה יגדל ל-4 מטר במקום 3.5 מטר במקור, משני צדי הבניין. כן הוחלט לבטל מרפסות בולטות מאחור מעבר לקווי הבניין וכן הוגדל המרחק לבניינים שלפני הבניין המוצע למרחק מינימאלי של 6 מטרים. בהחלטת הוועדה נקבע: "הוועדה סבורה כי אין מניעה לקדם את התוכנית אולם מאחר ששטחה נצמד למרקם בנוי יש לשמור על קווי בניין עיליים שישמרו על איכות המגורים בסביבה".
יזמי הפרויקט קיבלו אורכה של שישה חודשים על מנת לתקן את התוכנית לפי החלטות הוועדה.