חברי מועצת העיר מהאופוזיציה בקרית מוצקין לא הגיעו אתמול (רביעי) לישיבת מועצת עיר שדנה בנושא דוח הביקורת. לטענתם, הם לא קיבלו התייחסות של הממונה על המחוז במשרד הפנים לגבי מהלכים שננקטו נגדם, כגון חוות דעת היועץ המשפטי הפוסלת אותם מלדון בדוח המבקר, עקב ניגוד עניינים. לפיכך אינם רואים צורך להגיע לישיבות המועצה.
ישיבת מועצת עיר בקרית מוצקין. צילום: פרטיישיבת מועצת עיר בקרית מוצקין. צילום: פרטי
ישיבת מועצת עיר בקרית מוצקין. צילום: פרטי
(ישיבת מועצת עיר בקרית מוצקין. צילום: פרטי)
דוח מבקר העירייה אושר מבלי שנערך דיון בנושא מסקנות הדוח על מאגרי המידע כלל. הדוח הקובע כי מערכת המחשוב של העירייה כללה מידע אישי אודות תושבי העיר. בדיון הטיל צורי את האחריות לנושא מאגרי המידע על יו"ר האופוזיציה, ציקי אבישר.
לפני כשבוע התקיימה ישיבה בין חברי האופוזיציה לממונה על המחוז במשרד הפנים, פאיז חנא. במהלך הפגישה ביקשו ממנו חוות דעת של המחלקה המשפטית בנוגע לפעולות שננקטו נגדם, בהם, הדחתו של יו"ר האופוזיציה, ציקי אבישר מתפקיד יו"ר ועדת הביקורת, הוצאתו מישיבת מועצת העיר בליווי שוטרים, חוות דעת היועץ המשפטי של העירייה הפוסלת את כל חברי הסיעה מלדון בדוח מבקר העירייה לשנת 2018, עקב הימצאותם בניגוד עניינים בעקבות התביעה שחלקם הגישו בנושא.
בתום הפגישה לטענת חברי המועצה, נקבע שיתקיים מפגש נוסף, אולם זה כלל לא נקבע. וכן, הם לא קיבלו את ההתייחסות לטענות שלהם, כפי שהובטח להם. בעקבות זאת, שלחו מכתב לחנא בו הודיעו כי לאור חוסר המענה מצד משרדו, הם אינם רואים סיבה להגיע יותר לישיבות המועצה.
"בפעולתו זו, ראש העירייה למעשה עיקר לחלוטין את יכולתה של האופוזיציה לתפקד במועצת העיר ובוועדת הביקורת. בכך הוא לא רק ביקש לנטרל את האופוזיציה במועצת העיר, אלא הוכיח את ניטרולם בפועל של השירות המשפטי ושל שומרי הסף בעירייה. האחרונים לא מצאו כל דופי בכך שהחשודים והנחקרים באזהרה בפרשה, נשואת דוח המבקר, הם ראש העירייה וממלא מקומו.
"לפי שומרי הסף בעירייה, השניים הללו רשאים לדון, להצביע ולקבל כל החלטה שיחפצו בה בנוגע לדוח המבקר לשנת 2018, דוח שממצאיו, כזכור, חיזקו את החשדות בפלילים שהמשטרה מייחסת נגד ראש העירייה וממלא מקומו", כתבו.
"אם נסיבות אלה אינן מצדיקות התערבות מיידית של הממונה על המחוז, אזי ברור שמוסד מועצת העיר בקרית מוצקין הפך זירת הפקר, שבינה ובין השיטה הדמוקרטית אין ולא כלום", כתבו. "כל זמן שמשרד הפנים אינו ממלא את ייעודו ומפקיר אותנו – נבחרי ציבור מתנדבים מסיעת האופוזיציה היחידה במועצת העיר – נטולי כלים למילוי תפקידנו ונתונים לאיומים עלינו ועל בני משפחותינו, איננו רואים כל טעם לפקוד עוד את דיוני מועצת העיר".
ואכן, חברי האופוזיציה לא הגיעו לישיבת המועצה שהתקיימה אתמול (ד') בה דנו בין היתר בדוח מבקר העירייה. בתחילת הדיון בנושא צורי התייחס לדוח מאגרי המידע בקצרה והטיל את האחריות לנושא על אבישר עצמו.
"השאלה אם אנחנו לא צריכים להסביר פעם אחת ולתמיד, שהם עצמם מרמים את הציבור, מטעים את הציבור. כל נושא מאגרי המידע מי שניהל אותו, מי שהקים אותו היה ציקי אבישר עד שפוטר. ודרך אגב יש לנו את זה בכתב", אמר:
"כמה אתה יכול להיות שפל. אני לא ידוע אם הציבור יודע, בסך הכל מה שאנחנו עושים עם מאגרי המידע שלנו, אני לפחות, זה להתקשר לאנשים להגיד להם מזל טוב ליום ההולדת.
הדיון בדוח מבקר העירייה נמשך עוד מספר דקות, כאשר נדונו גם נושאים אחרים שהועלו בו, אולם לא נערך דיון כלל במסקנות הדוח על מאגרי המידע אותו הזמינה העירייה. דוח אשר מאשש את ממצאי התחקיר בערוץ 2 וקובע בין היתר כי מערכת המחשוב של העירייה כללה מידע אישי אודות תושבי העיר, הערות לצד שמות התושבים לגבי תמיכתם בצורי, התייחסותם לראש העיר באינטרנט וביקורת עליו, סיוע שקיבלו תושבים מהעירייה ועוד.
"המערכת כוללת מספר חלונות המאפשרים הצגה וניתוח גרפי של נתונים העוסקים במערכת בחירות גרידא ולא ברור הקשר שבינם לבין מערכת ניהול תושבים", נכתב בדוח.
"נמצאו כ-2,953 שדות המופיעים בשאילתות תושבים, שדות אלה כוללים הערות טקסט שהוזנו על ידי גורם אנושי (משתמש במערכת) ואינן חלק מקטגוריות המערכת הקבועות מראש".