רשות מקרקעי ישראל פרסמה שני מכרזים לבניית 2,610 יחידות דיור בשתי שכונות חדשות הנבנות בעיר. יצוין, כי שני המכרזים מתפרסמים בפעם השנייה, לאחר שבמכרזים הראשונים שפורסמו לא נמצאו זוכים.
2 צפייה בגלריה
קרית אתא מתחם דרומי
קרית אתא מתחם דרומי
קרית אתא מתחם דרומי
(הדמיה: בוכמן הוקמן אדריכלים)

מתחם דרומי

במכרז הראשון רשות מקרקעי ישראל משווקת 1,026 יח"ד במתחם אחד בבנייה רוויה. המגרשים המשווקים במכרז זה מיועדים לבנייה רוויה של מגורים ודיור מוגן כחלק מתוכנית 'קרית אתא-מתחם דרומי' הממוקמת דרומית לשכונת הרקפות ומתפרשת על שטח של כ-1,530 דונם.
מדובר בשיווק חוזר של מגרשים בשכונת מגורים בת כ-4,061 יח"ד ו-500 יח"ד של דיור מוגן בצפיפות ממוצעת של כ-11 יח"ד לדונם נטו. מבני המגורים מוצעים בתמהיל בינוי מגוון של צמודי קרקע בסמוך לשכונת טל, בנייה מרקמית בלב השכונה, בנייה מדורגת, ובנייה רוויה לאורך הפארקים. בשכונה שטחים נרחבים של פארקים ושבילי הליכה ואופניים.

2 צפייה בגלריה
קרית אתא מתחם דרומי
קרית אתא מתחם דרומי
קרית אתא מתחם דרומי
(הדמיה: בוכמן הוקמן אדריכלים)השכונה כוללת מגורים משולבים עם מוסדות ציבור (כ-25 דונם), מסחר ותעסוקה (כ-12,000 מ"ר), מוסדות ציבור (כ-240,000 מ"ר), שטחים פתוחים (כ-267 דונם) וכן תשתית דרכים (כ-506 דונם).
המועד האחרון להגשת הצעות הינו 04.03.2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".
על המתחם חלה תוכנית תמ"ל/1024 ייעוד המגרשים הינו בנייה רוויה למגורים ודיור מוגן, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.
בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות לרמ"י כמפורט בחוברת המכרז.

מתחם צפוני


במכרז השני משווקת רשות מקרקעי ישראל 1,584 יח"ד ב-5 מתחמים בבנייה רוויה ומסחר ותעסוקה בקרית אתא. המגרשים המשווקים במכרז זה מיועדים לבנייה רוויה של מגורים, מסחר ותעסוקה כחלק מתוכניות 'קרית אתא צפון' בצפון העיר בשטח של כ-6,372 דונם ותוכנית 'ציר מע"ר ודרך 2' מצפון לדרך יצחק רבין בשטח של כ- 679 דונם.

קראו עוד:

מדובר בשיווק חוזר של מגרשים כחלק משכונה למגורים, מסחר ותעסוקה בת כ-10,952 יח"ד, ו-1,400 יח"ד של דיור מוגן. הבינוי בשכונה מאופיין בבנייה מרקמית ליצירת רחובות עם חזיתות רצופות עם מבני מגורים בני 7 קומות ומגדלי מגורים בני 18 קומות בתמהיל דיור מגוון. המתחם המזרחי בשכונה מיועד לבית חולים אזורי עם כ-2,200 מיטות, מוסד להשכלה גבוהה, מסחר ותעסוקה ומתחם לשימור של מבנים ואתרים נופיים ומתחם ממזרח לכביש 772 למסחר ותעסוקה.
השכונה כוללת מוסדות ציבוריים (כ-762,000 מ"ר), מסחר (כ-233,000 מ"ר), תעסוקה (כ-616,000 מ"ר), תשתית דרכים הכוללת קו של הרכבת הקלה (כ-1,459 דונם), שטחים פתוחים ובהם פארק מטרופוליני (כ-1,685 דונם)
המועד האחרון להגשת הצעות הינו 04/03/2024 בשעה 12:00 בצהריים. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות לרמ"י כמפורט בחוברת המכרז.