ועדת המשנה להתנגדויות שליד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה דחתה התנגדויות שהוגשו בידי שכנים לבניית בניין מסחרי בן 10 קומות ברחוב ירושלים 6, במרכז קרית ביאליק. הוועדה לא מצאה הצדקה בהתנגדויות שהוגשו על ידי השכנים וציינה כי היא תומכת בתוכנית.
2 צפייה בגלריה
המבנה ברחוב ירושלים בקרית ביאליק
המבנה ברחוב ירושלים בקרית ביאליק
המבנה ברחוב ירושלים בקרית ביאליק
(צילום: מיכל ראובן)
התוכנית מציעה הריסת מבנה מגורים שקיים במקום לטובת הקמת מבנה חדש בן 10 קומות תוך שינוי ייעוד ממגורים למסחר, תעסוקה ומגורים. על פי התוכנית בקומת הקרקע תהיה חזית מסחרית, לאחר מכן 2 קומות משרדים והשאר מגורים, סך הכל 20 יחידות דיור מתוכן 8 יחידות קטנות. הפתרון לחנייה יהיה במגרש חנייה תת קרקעי ובחנייה נוספת בקומת הכניסה.
לתוכנית הוגשו שתי התנגדויות על ידי דיירים המתגוררים בבניינים סמוכים. טענות השכנים היו כי המבנה החדש יחסום את אור השמש במרפסות שלהם, במקום יווצרו פקקי תנועה, יהיו מטרדי רעש מהחניון העילי והתת קרקעי, מטרדים של ריחות ועשן, חסימת חניון, בעיות חנייה, גובה חריג ולבסוף ירידת ערך הדירות. כן טענו כי בתקופת הבנייה יסבלו השכנים מבעיות של לכלוך אבק ורעשים והם לא יוכלו לפתוח חלונות. התוכנית, כך המתנגדים, תגרום לירידה בתפקוד ואיכות החיים בתקופה הבנייה שאמורה להיות ארוכה.

2 צפייה בגלריה
המבנה ברחוב ירושלים בקרית ביאליק
המבנה ברחוב ירושלים בקרית ביאליק
המבנה ברחוב ירושלים בקרית ביאליק
(צילום: מיכל ראובן)

הוועדה דחתה את הטענות וציינה כי המבנה אינו חורג משמעותית מהבנייה מסביב. כן ציינה, כי לא הוגשה כל חוות דעת לגבי פגיעה באור ובשמש כלפי מבנה סמוך. "מעבר לכל האמור, בפסיקה נקבע כי אין לבעל מקרקעין זכות קנויה על אור, אוויר, נוף וכדו', בפרט בתוככי עיר באופן שימנע קידום תכנון, שכן ככל שהיה כך הדבר היה גורם לקיפאון ("סטגנציה") תכנוני, ולא מאפשר פיתוח של העיר (כולל לגובה) והלימה למצב התכנוני המתעדכן בהתאם לצרכי התכנון המשתנים", נכתב בהודעת הוועדה.

קראו עוד:

הוועדה ציינה כי מכל מגרש חנייה יש רעש של מכוניות נכנסות ויוצאות וזה דבר טבעי בסביבה עירונית. הוועדה דחתה את כל טענות המבקשים וציינה כי אין בהן ממש. לגבי הטענה כי הבניין החדש יגרום לירידת ערך הדירות הסמוכות, קבעה הוועדה שהיא גוף תכנוני ואינה מחווה דעתה בנושא, תוך שהיא מפנה את המתנגדים לאפשרות להגיש תביעה אזרחית נגד היזמים. "ככלל פגיעה ככל שקיימת אינה מעווה עילה לדחיית התוכנית", ציינו חברי הוועדה.
עוד קבעה הוועדה: "הוספת שימוש של מסחר ותעסוקה אינה מהווה שינוי מהותי לסביבת המגורים".

התנגדויות השכנים:

חסימת אור השמש, פקקי תנועה, מטרדי רעש מהחניון העילי והתת קרקעי, מטרדי ריח ועשן, חסימת חניון
בעיות חנייה, גובה חריג, ירידת ערך הדירות.
הוועדה כאמור החליטה לדחות את ההתנגדויות: "הוועדה תומכת בתוכנית המהווה התחדשות של המרקם הוותיק בעיר ומיישמת את המדיניות הארצית של שילוב שימושים, קביעת חלק מיח"ד דירות קטנות וניצול תת הקרקע לחנייה".
הוועדה כאמור החליטה לאשר את התוכנית בתנאי שבבניין החדש לא ייפתחו עסקי מזון כגון בתי קפה ומסעדות. כן קבעה כי יחידת דיור קטנה, כפי שמוצעת בתוכנית, תהיה עד 80 מ"ר בלבד.