הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה להפקדה, בישיבתה האחרונה, תוכנית לפינוי-בינוי ברחוב שטיינברג 13 בקרית אתא, בניגוד לעמדת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
1 צפייה בגלריה
פינוי בינוי בקרית אתא
פינוי בינוי בקרית אתא
הבניין ברח' שטיינברג המיועד להיהרס
(צילום: נחום סגל)
התוכנית מתייחסת לחלקה של דונם ברחוב שטיינברג, בו קיים היום מבנה הכולל שתי יח"ד בקומה אחת. התוכנית מציעה להרוס את המבנה ולבנות במקומו בניין של 8 קומות, עם 26 יח"ד, וכן את הרחבת הרחוב בכחצי מטר. יצוין, כי לפני כ-9 חודשים פונה מבנה ברחוב שטיינברג לאור חשש כי יקרוס על יושביו.
קראו עוד >>
בדיון התברר כי באותו אזור מקודמות שתי תוכניות דומות. עם זאת, הוועדה המקומית הביעה התנגדות לתוכנית, כי לטענתה, אינה בהתאם למדיניות הוועדה בנוגע לתוכניות פינוי-בינוי שהוועדה מקדמת. כן טענה כי לא קיימת תוכנית מפורטת לאותו מגרש שמכוחה ניתן לבנות שם, קיים חוסר בתשתיות עירוניות, לרבות מבני ציבור.
לפי עורך התוכנית, בשש הקומות הראשונות יהיו 4 דירות בכל קומה, ובעוד שתי קומות יהיו דירות גדולות בשטח 165 מ"ר. אדריכלית העיר קרית אתא, חגית חרותקה קובי, טענה שהתוכנית אינה תואמת את תוכניות פינוי-בינוי שהכינה הוועדה, ולא נכון לבנות על אותו מגרש כאשר אין תכנון כולל לאזור. נציג רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ציין בדיון כי חלק מהחלקות באותו אזור בבעלותה, והיא מקדמת תוכנית כוללת של פינוי-בינוי באזור.
הוועדה המחוזית, בניגוד לעמדת הוועדה המקומית, החליטה לאשר את הפקדת התוכנית, בכפוף לביצוע מספר שינויים, בהם הורדת מספר הקומות ל-6 קומות על עמודים במקום 7 בתוכנית שהוגשה.
בהחלטת הוועדה צוין: "לאור מיקום המגרש בסביבה בנויה יחסית חדשה, קידום התכנון המוצע לבנייה רוויה מתאים לסביבה, לעומת הבינוי הקיים במגרש של דו משפחתי בן קומה אחת. התוכנית נותנת מענה ציבורי בהרחבת הכביש, ומענה רחב יותר לשטחי ציבור סביר שיינתן בחלק הצפוני של המתחם, הכולל מקבץ של מגרשים פנויים, שככל הנראה ייכלל בתוכנית שתקדם רמ"י".הבניין ברח' שטיינברג המיועד להיהרס בתוכנית | צילום: נחום סגל