הוועדה המחוזית לתכנון ובניין חיפה דחתה בקשה של חברת מגדלי אלמוג לאשר לה הגדלת יחידות הדיור בפרויקט התחדשות עירונית שהיא מקדמת בפינת הרחובות יוספטל והחשמונאים, במרכז קרית מוצקין. זאת, בעקבות התנגדות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לתוכנית, בשל יצירת צפיפות יתר במרכז העיר.
2 צפייה בגלריה
פינת הרחובות יוספטל-חשמונאים
פינת הרחובות יוספטל-חשמונאים
פינת הרחובות יוספטל-חשמונאים
(צילום: גיל נחושתן)

התכנית ממוקמת בפינת הרחובות יוספטל והחשמונאים קרית מוצקין, בליבה הוותיק של קרית מוצקין ושטחה כ-10 דונם. המבנים הקיימים בתחומה הינם שיכונים משנות ה60- ללא תשתיות, חנייה ומיגון. מדובר בתוכנית התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי, על ידי פינוי 88 יח"ד והקמת 449 יח"ד בחלקו הצפוני של רחוב יוספטל, והקמת 7 בנייני מגורים במקום 11 בניינים קיימים, בשלושה מתחמים: 259 יח"ד, ופינוי של 48 יח"ד קיימות, בתאי שטח 1+2 ו-190 יח"ד ופינוי 40 יח"ד קיימות בתא שטח 3. בתוכנית החדשה שהוגשה יש תוספת של עוד 91 יחידות דיור לבנייה במתחמים 1 ו-2, לעומת התוכנית שאושרה בוועדה לפני מספר שנים.

פגיעה במרקם האורבני


עיריית קרית מוצקין והוועדה המקומית לתכנון ובנייה התנגדו לתוכנית כפי שהוגשה ובין השאר ציינו כי בימים אלו מקדמת העירייה תוכנת מתאר להתחדשות עירונית שתקבע מה ניתן לבנות בכל שטח נתון בעיר, תוך בחינת היבטים כמו תשתיות העירוניות, פרוגרמה למבני ציבור, תיעדוף אזורים לפינוי בינוי, בחינה תחבורתית ועוד היבטי תכנון עירוני רבים, אשר נלקחים בחשבון בעת הכנת תכנית מתאר.
"מתוך כך סבורה הועדה שקידום תכנית לפינוי בינוי המוסיפה כ100- יח"ד חדשות בלב ליבו של אזור מגורים קיים המאופיין בהיעדר תשתיות ראויות אינו נכון. הדבר מקבל משנה תוקף לאור העובדה כי כבר עתה קיימת תכנית מאושרת לפיה ניתן לקיים פינוי בינוי לאזורים אלה בהיקפי בנייה נרחבים, תכנית אשר אושרה בעשור האחרון בלבד ומגלמת תפיסות תכנון עכשוויות. נראה כי מקדם מכפיל של יחידות חדשות המתקבל ביחס של 7 יחידות במקום כל יח"ד קיימת אינו יחס סביר.

2 צפייה בגלריה
פינת הרחובות יוספטל-חשמונאים
פינת הרחובות יוספטל-חשמונאים
פינת הרחובות יוספטל-חשמונאים
(צילום: גיל נחושתן)

"באזור זה נהוג עד כה יחס של עד כ-4 יח"ד לכל יח"ד קיימת במסגרת פינוי בינוי ומתוך כך כבר בתכנית מאושרת אשר מעלה את היחס ל 5.1 יח"ד נראה עליה חריגה בכמות יחידות דיור חדשות. על כן, יחס המוצע של 7 יח"ד אינו מידתי, חריג ועלול לפגוע במרקם האורבני הסובב מחד ומאידך יהווה סתירה לתכנית המתאר המתגבשת. העיר קרית מוצקין נמצאת במעמד סוציואקונומי גבוה ועל כן גם בפן הכלכלי אין כל הצדקה לצפיפות המוצעת".

קראו עוד:

לאור התנגדות הוועדה המקומית קבעה הוועדה המחוזית: "הוועדה סבורה כי התכנית לא בשלה לקבל בה החלטה. נדרש להבין את משמעות הצפיפות המוצעת בתכנית המתאר תוך מחסור בשטחי ציבור בעיר שבה לא נותרו עתודות קרקע נוספות לפיתוח". הוועדה קבעה כי התוכנית תוחזר לדיון נוסף תוך 60 יום, לאחר דיון בין הוועדה המקומית, העירייה והיזם בנוגע למספר יחידות הדיור שייבנו במתחם. כמו כן, בתקופה זו יוצג נספח תנועה, כולל התייחסות לרחוב יוספטל, כניסות לחניונים וכו'. הוועדה גם הורידה את תקן החנייה במתחם מ-1.3 חניות לכל יחידת דיור לחנייה אחת לכל יחידת דיור.
יצוין, כי התחדשות עירונית ברחוב יוספטל בקרית מוצקין מאושר מאז שנת 2011, אבל עד כה לא קודמה מעשית, למרות שבמספר הזדמנויות בעבר כבר נמסרה הודעה על תחילת ההליך.
פורסם לראשונה: 04:56, 07.02.24