הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה להפקדה תוכנית המסדרת את ייעוד הקרקע במתחם ברחוב החשמונאים, בקרית מוצקין, שבו פועלים מזה מספר שנים קונדיטוריית אוטמזגין, המשרדים וקווי הייצור. מטרת ומהות התוכנית היא שינוי ייעוד ממגורים ב' וחזית מסחרית וחניה - לייעוד תעסוקה, מסחר ומגורים. החלוקה תהיה מסחר ותעסוקה וכן מקלט בקומת קרקע, מגורים בקומות א' ו-ב'. החניות בפתח העסק ישנו ייעוד מחניה פרטית למגורים, מסחר ותעסוקה, ובמקום תהיה בנייה. שטח התוכנית: כ-2.310 דונם.
2 צפייה בגלריה
"הוועדה מצאה הצדקה להסדרת המצב הקיים". הקונדיטוריה ברח' החשמונאים
"הוועדה מצאה הצדקה להסדרת המצב הקיים". הקונדיטוריה ברח' החשמונאים
"הוועדה מצאה הצדקה להסדרת המצב הקיים". הקונדיטוריה ברח' החשמונאים
(צילום: נחום סגל)
יצוין, כי פעילות המתחם בניגוד לייעוד המקורי במשך שנים, גררה ביקורת קשה, במיוחד מצד השכנים, שטענו כי מגורים בסמיכות לעסק פעיל מהווה בעיניהם מטרד. העסק כולו, כולל פסי הייצור, פעל במבנה שמיועד למגורים, וכעת למעשה יש הסדרה של ייעוד המקום, דבר שיאפשר הפעלה בדין של העסק.
התוכנית ממוקמת ברחוב החשמונאים 15, בקרית מוצקין, ולמעשה מסדירה את השימושים הקיימים בפועל במקום: מסחר, תעסוקה ומגורים. בשטח פועלת קונדיטוריה הכוללת משרדים, שטחי אחסנה ושטח לייצור מוצרי קונדיטוריה למכירה במקום ובמקומות נוספים.
מהנדס העיר קרית מוצקין, רוני טובי, ציין בדיון כי התוכנית כוללת גם שינוי בשטח הציבורי הפתוח, שם יוסדר ייעוד מבנה גן ילדים קיים. נציגי הרשות והוועדה המקומית הביעו את תמיכתם בקידום התוכנית.
2 צפייה בגלריה
ייעוד מבנה גן ילדים
ייעוד מבנה גן ילדים
ייעוד מבנה גן ילדים
(צילום: נחום סגל)
בהחלטת הוועדה נאמר: "מדובר בתוכנית נקודתית המסדירה ייעודים קיימים, ביניהם שטח למבנה ציבור שנבנה בתחום שצ"פ, וכן הסדרת שטח למסחר, תעסוקה ומגורים בשטח הוותיק של קריית מוצקין. לאחר ששמעה הוועדה את עורך התוכנית ואת נציגי הרשות והוועדה המקומית, הוועדה מצאה הצדקה להסדרת המצב הקיים".
הוועדה המחוזית התנתה את האישור הסופי של התוכנית במספר שינויים שעורכיה נדרשו לבצע, כולל סימון מחסנים שנמצאים כיום מחוץ לקווי התוכנית להריסה.
קראו עוד >>
כן נקבע כי לא תותר פעילת מחסנים בחלק הדרומי של התוכנית, בקרבת בתי שכנים. עורכי התוכנית גם נדרשו להכין נספח חנייה ובו פירוט החניות הנדרשות לפי תקן עבור הפעילות המתקיימת במתחם, כאשר החנייה, עבור חלק מתאי השטח בו מוקם המתחם, תהיה בתוך תחומי המגרש, כולל חניית נכים, אופניים אופנועים וכו'. כן חייבה הוועדה את יוזמי התוכנית לשלוח הודעות לכל הגובלים, בנוסף לפרסום הנדרש.
עם הפקדת התוכנית, יוכלו שכנים וגורמים נוספים להגיש התנגדויות לאישורה הסופית.