הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות (ות"ל) החליטה לאשר את תת"ל 80 א' – תוכנית המסדירה ומרחיבה את השימוש בשדה התעופה בחיפה, לטיסות ליעדים בינלאומיים וארציים, לתעופה מסחרית וכללית.
3 צפייה בגלריה
הטיסות חוזרות
הטיסות חוזרות
שדה התעופה בחיפה
(צילום: אנתוני הרשקו)
הוועדה אימצה את דוח החוקרת לתוכנית ביחס להשגות שהוגשו לתוכנית ואת עיקר המלצותיה בגינן, והחליטה להעביר את התוכנית לאישור הממשלה, בכפוף לתיקונים קלים. משמעות השינויים היא שניתן יהיה לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית בקרית ים ובקרית ביאליק, גם אם יש בהם חריגה מבחינת גובה המבנים.
לתוכנית הוגשו השגות רבות – על ידי יזמים, בעלי קרקע, רשויות מקומיות, גופי תשתיות, גופים והתאגדויות לשמירה על איכות הסביבה, רשות מקרקעי ישראל ועוד.

קראו עוד:

בין המשיגים היו יזמי נדל"ן, שיוצגו על ידי משרד ענת בירן – עורכי דין, הפועלים בנשר ובקרית ביאליק, וכן חברת קרית ים הישוב החדש, חברת בת של הכשרת הישוב, שיש לה תוכנית התחדשות עירונית מאושרת לחידוש מתחם צבא קבע בקרית ים.

3 צפייה בגלריה
שדה תעופה חיפה
שדה תעופה חיפה
היזמים השיגו על מגבלות הבנייה לגובה. שדה התעופה בחיפה
( צילום: דורון סולומון)

היזמים השיגו על מגבלות הבנייה לגובה שנקבעו בתת"ל 80 א'. בכלל זה נטען כי מגבלות הבנייה לגובה עלולות לטרפד לחלוטין חלק גדול מהפרויקטים להתחדשות עירונית, שכרוכים מטבע הדברים בבנייה משמעותית לגובה, וכן לעקר כל וודאות תכנונית ביחס לקידום פרויקטים מסוג זה.
למגבלות הגובה התנגדו גם הרשויות המקומיות קריית ביאליק וקריית אתא, הוועדה המרחבית מורדות הכרמל וכן רמ"י. חברת קריית ים הישוב החדש אף טענה כי התוכנית אושרה עוד בנובמבר 2021 על ידי הוועדה המחוזית ולאחר אישור רשות התעופה האזרחית, והיא מאפשרת בנייה לגובה החורג ממגבלות התת"ל.

3 צפייה בגלריה
 אין יוצא ואין בא. שדה התעופה היום
 אין יוצא ואין בא. שדה התעופה היום
טיסות ליעדים בינלאומיים וארציים. שדה התעופה חיפה
(צילום: נחום סגל)

במענה לטענות אלה הוצג ידי רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית מענה שהפנה, בין היתר, לסקרים אווירונאוטיים אזוריים שכבר בוצעו בתחום הערים קרית ים ונשר, ובתחום תמ"א 75.
בעקבות זאת המליצה החוקרת לצרף לתת"ל נספח רקע, שבו יסומנו תחומי ההחרגה כפי שבאים לידי ביטוי בסקרים האווירונאוטיים המאושרים, כך שאת התכניות התואמות את ההקלות שכבר אושרו בבנייה לגובה, במסגרת הסקרים שהושלמו, ניתן יהיה לקדם ללא התהליך הארוך מול רת"א והוועדה למר"מ (מתחמי רעש מטוסים), גם אם הגובה המוצע בהן לא תואם את מגבלות התת"ל עצמה.
בכך, למעשה גם התוכנית המאושרת של חברת קריית ים הישוב החדש עומדת בתוקפה וניתן יהיה לממש אותה ולהוציא מכוחה היתרי בנייה, מבלי שיידרש אישור נוסף של הוועדה למר"מ, רת"א או כל גורם אחר בנוגע לגובה הבנייה המרבי.
לדברי עו"ד אפרת לרנר ואינה טל ממשרד ענת בירן – עורכי דין, "ניכר כי חוקרת התוכנית הייתה קשובה לטענות שהעלנו בפניה בהשגות, בדיון בהשגות, וגם לאחר מכן במסגרת השלמות הטיעון שהגשנו. המלצות החוקרת שהתקבלו יעלו באופן משמעותי את הוודאות התכנונית ליזמים הפועלים באזור ויקלו על קידום תוכניות בנייה באזורים אלה בהיבטי מגבלות הבנייה לגובה וכן על מימושן של תכניות מאושרות