בישיבת מועצת העיר בשבוע שעבר אושר דוח מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור. הדוח חושף התנהלות לקויה של אגף הרווחה בעיר, חברי האופוזיציה ביקשו לדון בממצאים וסורבו.
2 צפייה בגלריה
עיריית קרית מוצקין
עיריית קרית מוצקין
עיריית קרית מוצקין
(צילום:נחום סגל)
דוח המבקר מעלה תמונת מצב מדאיגה באשר להתנהלות של אגף הרווחה בקרית מוצקין, מן הדוח עולה: "מדי שנה מתקצב משרד הרווחה והביטחון החברתי את העירייה בתקציב הנראה לו מתאים לצרכיה כפי שדווחו במהלך השנים. על אגף הרווחה להקפיד ולדווח באופן מדויק ובמועד על כל ההוצאות אשר ביצעה העירייה".

הוצאות חלקיות ונמוכות


אולם בביקורת שנערכה התברר כי בתקציב שהועבר לרשות בשנת 2021 העירייה קיבלה אפשרות לתקציבים גדולים יותר, אבל בגלל היעדר דיווח שוטף של הוצאות – הופחתו התקציבים על ידי המשרד. ניתן לראות למשל כי בגלל היעדר דיווח לא הועברו כספים בשווי 10,000 שקל למועדונים לאזרח הוותיק, לא הועבר סיוע לניצולי שואה בתקציב של 64 אלף שקל, ואף לא 21 אלף שקל עבור טיפול באזרח הוותיק בסיכון.
חלק מן התקציבים לא נוצלו כלל, כמו תקציב של 32 אלף שקל שניתן היה לקבל עבור 'תוכניות טיפול בעולים'. בנוסף, לא הועברו דיווחים על הוצאות עבור בדיקות פסיכולוגיות בתקציב של 1,800 שקל, או טיפול בפרט ובמשפחה בעלות של 30 אלף שקל, גם לא הועברו דיווחים על הוצאות עבור עולים במצוקה שיכולים היו להגיע עד 17 אלף שקל. כמו כן לא דווחו כלל הוצאות עבור 'נערות במצוקה' או 'טיפול בנוער ובצעירים' שיכול היה להגיע לכ-15 אלף שקל המגיע לאגף.

לא אוישו כל תקנים


בחלק מתחומי הטיפול, הועברו דיווחים על הוצאות חלקיות ונמוכות בהרבה מאשר תקצב המשרד. כך למשל מתוך תקציב בשווי 537 אלף שקל עבור טיפול בילד בקהילה, נוצל רק 307 אלף שקל. התנהלות דומה גם בתחום הטיפול במשפחות במצוקה בקהילה שתוקצב ב-181 אלף שקל, ונוצל רק ב-53 אלף שקל.
הנתון המשמעותי ביותר הוא ב'שכר עובדי המחלקה' שתוקצב ב-4.6 מיליון אך נוצל רק 3.8 מיליון שקל. כלומר כ-812 אלף שקל מן הכספים שיכלו להיות מוקצים עבור כוח אדם של עובדי האגף, לטובת התושבים הזקוקים, כלל לא נוצל. לסיכום, מדובר בסכום של 1.8 מיליון שקל שלא נוצלו על ידי האגף.
הנתונים של הדוח הוצגו למנהלת האגף שהבהירה: "בתחום כוח האדם לא היה איוש מלא של כל התקנים, ועל כן לא נדרש ולא נתקבל תקציב מהמשרד, וכמובן שהעירייה לא הוציאה את הסכום שהופחת".
יו"ר האופוזיציה, ציקי אבישר, המתמודד לראשות העיר: "הדוח מגלה לנו שהמדינה מוכנה לשלם הרבה יותר לאגף הרווחה במוצקין, אלא שמנהלת האגף פשוט לא דיווחה על הצרכים. כתוצאה מכך נוצרו פערים הזויים. לדוגמה בתקציבי כוח אדם, יש סכום גדול ומשמעותי שלא נוצל. היה רק צריך דיווח מצד האגף על הרצון להגדיל את תקציב כוח האדם במחלקה.

2 צפייה בגלריה
"פערים הזויים". אבישר
"פערים הזויים". אבישר
"פערים הזויים". אבישר
(צילום: נחום סגל)

"מנהלת האגף, במקום לנצל תוספת של 20 אחוז להגדלת תקציב כוח האדם - לא עושה זאת. ובתשובתה ניתן להבין כי היא לא מבינה את שפת הביקורת. היא חושבת שמבקר העירייה האשים אותה בכך שהעירייה "מימנה את הפער", אך הטענה היא שהיא יכלה להוציא את הסכומים הללו לטובת התושבים הזקוקים לכך. למשל עובדים בחוסר כוח אדם, למרות שיש תקציב ענק להגדיל את כוח האדם - אלו נתונים שמראים קריסה של אגף הרווחה".

קראו עוד:

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה בשבוע שעבר, אושר הדוח, אולם כאשר חברי האופוזיציה ביקשו לדון בממצאי הדוח, הם סורבו. אבישר: "נאמר לנו שדיון יכול להתקיים רק במסגרת ועדת הביקורת, אך גם שם לא התקיים דיון, ויש לא מעט ממצאים שעולים שיש לדון בהם".

"ניצול התקציב משתנה"


מעיריית קרית מוצקין נמסר: "תקציבי הרווחה מתקבלים בתחילת השנה והסיוע ניתן לפי נזקקות וזכאות של מקבלי השירותים ביישוב.
ברוב המחלקות תמונת המצב היא כזו, שיש סעיפים שבהם התקציב נגמר וצריך תוספת ויש סעיפים בהם יש יתרה והכל בהתאם לפי נזקקות וזכאות של הלקוחות שפנו באותה שנה למחלקות הרווחה. משרד הרווחה עושה ויסותים בהתאם לצרכים באותה שנה במסגרת המשאבים הקיימים.
לגבי מחסור/תחלופה בעובדים סוציאליים - יש לציין כי זוהי בעיה ארצית ידועה מזה כעשור. לגבי העירייה היא מאפשרת לקלוט עו״סים בכל נקודת זמן".
מאגף הרווחה נמסר: "כל סיוע ללקוחות, הפונים בבקשות עזרה לאגף הרווחה, ניתן בכפוף לבדיקת נזקקות ע״י עו״ס וזכאות לפי ההכנסות על ידי תחשיבן.
בהתאם לכך גם הניצול התקציבי משתנה משנה לשנה בהתאם למספר הפניות לרווחה ובכפוף לשני הקריטריונים שצויינו קודם".