ראש עיריית חיפה, יונה יהב, הודיע לחברת "תשתיות אנרגיה" (תש"א) על ביטול רשיון העסק לחוות המיכלים בקרית חיים. הודעת ראש העיר מגיעה לאחר הליך שימוע, שנערך לחברה בגין הקמת עשרות מבנים ומיכלים, ללא היתר בנייה כדין, המשמשים בחלקם לאחסון חומרים מסוכנים, בצמידות לבנייני מגורים, מתחמי עסקים ובילוי הומי אדם.
4 צפייה בגלריה
מפרץ חיפה
מפרץ חיפה
מפרץ חיפה
(צילום: גיל נחושתן)
במסמך סיכום הליך השימוע שהועבר לחברה, מציין ראש העיר, כי "בבסיסה של ההחלטה עומד אינטרס העל של שמירה על ביטחון הציבור, בטיחותו ובריאותו ומניעת פגיעה קרובה לוודאי בחיי אדם, גופו ורכושו... קל וחומר הדברים מקבלים משנה חשיבות לאור המתיחות הרבה, השורה על איזורינו כעת".

4 צפייה בגלריה
יונה יהב
יונה יהב
שמירה על ביטחון הציבור. יונה יהב
(צילום: גיל נחושתן)

עוד מציין ראש העיר, כי "במצב הדברים המפורט באריכות במסמך השימוע והעובדה, כי מאוחסנים חומרים מסוכנים בהיקפים ובכמויות משמעותיות בסמיכות לאזורי מגורים, מתחמי עסקים ובילוי הומי אדם, מתחדדים הצורך והחובה בנקיטת כל הפעולות הנדרשות לשם הגנה על שלום הציבור ובטיחותו ולפיכך לא ניתן לאשר את המשך הפעלת העסק במתכונת בה הוא פועל כיום.

4 צפייה בגלריה
חוות תשן בקרית חיים
חוות תשן בקרית חיים
חוות תשן בקרית חיים
(צילום: גיל נחושתן)

"יצוין ויובהר, כי העירייה התריעה בפני חברת תש"א על החובה לבצע הסדרה במקום, תוך כדי מתן אורכות חוזרות לביצוע ההסדרה וכן הבהירה לחברה מהן המשמעויות המשפטית, הציבוריות, הביטחוניות והבריאותיות במתן הרשאה להפעלת העסק במתכונת ובנסיבות המתקיימות בעת הזו. אשר על כן, החליטה עיריית חיפה על ביטול רישיון העסק של חברת תש"א – חוות המיכלים, על כל המשתמע מכך".

4 צפייה בגלריה
חוות תשן בקרית חיים
חוות תשן בקרית חיים
ביטול רישיון העסק. חוות תשן בקרית חיים
(צילום: גיל נחושתן)

מחברת 'תשתיות אנרגיה' נמסר כי פעולתו של ראש העירייה מר יונה יהב התקבלה בהפתעה מוחלטת. "החברה תלמד את ההחלטה ומשמעויותיה ודרכי התגובה האפשריות.

קראו עוד:

"יש להדגיש כי חוות המיכלים בחיפה מהווה מתקן תשתיות אסטרטגי למדינת ישראל ובעיקר לגופי הביטחון, בייחוד בעת הזו הכה גורלית, בה לרציפות אספקת תזקיקי הנפט ישנה חשיבות עליונה. ככלל, מתקני האחסון של חברת תשתיות אנרגיה בנויים על פי התקנים הבינלאומיים הנהוגים בתעשיית הנפט ומופעלים בהתאם להנחיות הרגולציה המחמירות ביותר בכל הקשור לבטיחות וכיבוי אש, איכות סביבה , תפעול, תחזוקה, ובנייה".
פורסם לראשונה: 11:25, 16.04.24