ועדת המשנה להתנגדויות קיבלה חלקית התנגדות שהוגשה לגבי פרויקט בנייה גדול במרכז העיר קרית אתא, במסגרתו ייהרסו שני בניינים קיימים ויוקם רב קומות בן עשר קומות. הוועדה ציינה את חשיבות הפרויקט וקבעה את גבולותיו, כשבחלק מהצדדים התקבלה חלקית התנגדות שהוגשה על ידי בעל חלקה צמודה.
1 צפייה בגלריה
הפרויקט ברחוב זבולון
הפרויקט ברחוב זבולון
הפרויקט ברחוב זבולון
(צילום: נחום סגל)
התכנית ממוקמת ברח' זבולון 17, פינת הרחובות זבולון ויהודה הלוי במרכז העיר, קרית אתא על שטח של כ-1 דונם. במסגרת התוכנית מוצעת הריסת שני מבנים קיימים במגרש והקמת בניין חדש בן 10 קומות, הכולל 19 יח"ד. התכנית מאפשרת עירוב שימושים למגורים, מסחר ותעסוקה כפי שמאפיין את מרכז העיר תוך יצירת חזית מסחרית לרחוב זבולון.
קראו עוד >>
בהחלטת הוועדה נאמר: "מדובר בתכנית נקודתית על ציר ראשי במרכז העיר קרית אתא שכוללת הגדלת זכויות הבנייה וצפיפות המגורים. התכנית הנדונה תואמת ומחזקת את התכנון הכולל למרכז העיר המאופיין באינטנסיביות עירונית ובעירוב שימושים, מאפשרת חזית מסחרית רציפה לאורך רח' זבולון ומחזקת את ההליכתיות במרכז העיר".
את ההתנגדות לתוכנית הגיש בעל חלקה סמוכה, שדרש כי בפרויקט החדש יישמרו קווי בניין ברוחב 4 מטרים, בין הבנייה שתבוצע לגבול המגרש. הוועדה התייחסה ספציפית לקו הבניין לכל כיוון, וקיבלה חלקית את ההתנגדות, תוך הגדלת קו הבניין לכיוון ה-4 מטרים. בעקבות הדיון בהתנגדות וקבלה חלקית של חלק ממנה, החליטה הוועדה כי יתאפשר קו בנייה אפס, עד קצה גבול המגרש, רק בכיוון המערבי, שם תיבנה בקומת הקרקע קומה מסחרית בגובה של 6 מטרים. זאת, על מנת לאפשר חזית מסחרית לכיוון רחוב זבולון. בקומות שמעל קומת הקרקע יהיה קו הבניין 4 מטרים, כפי שהוא היה במקור.
יצוין, כי התוכנית תואמת את המגמה הקיימת כבר כמעט עשרים שנה במרכז העיר קרית אתא, ברחובות עצמאות וזבולון, שם נהרסו בזה אחר זה מבנים בני 3-4 קומות ישנים ונבנו במקומם רבי קומות, תוך ערבוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה.