הורים בבית הספר יצחק נבון בקרית מוצקין חוששים מפני הצפיפות הצפויה בשנה הבאה עקב איכלוס השכונה. לטענתם, קיים גידול משמעותי במספר הנרשמים, ובשל כך בית הספר יאבד את הייחודיות שלו כבית ספר קטן, והילדים ילמדו בכיתות צפופות.
בית הספר נבון בקרית מוצקיןבית הספר נבון בקרית מוצקין
מודל בית הספר קטן. בית הספר נבון
( צילום: נחום סגל)
בית הספר יצחק נבון הוא בית ספר צומח בשכונת משכנות האומנים. בתקופה האחרונה מאוכלסים מבנים נוספים בשכונה, שצפויים, לדברי ההורים, להביא לגידול משמעותי במספר הנרשמים בבית הספר. "יאוכלסו כחמישה מגדלים, שיש בהם כ-100 דירות בכל אחד. המון משפחות יתווספו. כבר היום אנחנו יודעים שיש מספר נרשמים גבוה לבית הספר", אמר אחד ההורים. "אנחנו חוששים שבשנה הבאה תגדל הצפיפות בכיתות".
בעיה נוספת שהעלו ההורים היא פתיחתו של בית הספר החדש 'ריבלין' לקראת חודש ינואר 2021.
"כיום יש כיתה בבית הספר נבון שצפויה לעבור כמקשה אחת לריבלין. אבל הבנו שהם לא מוכנים לעבור. בגלל העומס ברישום בנבון, יש הורים שיש להם ילדים בבית הספר, אבל לא יכולים לרשום אליו את האחים שלהם, ונדרשים להעביר את הילד לריבלין. נראה שאין היערכות מתאימה למספר התושבים שנקלטים בימים אלה במשכנות אומנים".
ההורים שלחו מכתב לעירייה וביקשו לקבל מידע על העתיד להיות בשנה הבאה. "קיבלנו את המידע המומים לאור הבטחתך כי בית הספר נבון ישמור על צביונו כבית ספר במודל לימודים של כיתות קטנות, לא יותר מ-28 תלמידים בכיתה", כתבו. למעשה, נבון היווה תמריץ רב לנו כהורים להעתיק את מגורינו לשכונה, בבידול מוחלט מקריות אחרות.
"המצב חמור ומדאיג אותנו. מודל בית הספר קטן ואין יכולת להרחיבו. אנו חוששים כי ילדינו ייפלו בין הכיסאות".
מנהל אגף החינוך בעירייה, איל אורן: "כיתה א'4 תעבור לבית הספר ריבלין כמתוכנן, פרט למקרים חריגים ביותר. אנחנו משתדלים לא להעמיס יתר על המידה את בית הספר נבון. יחד עם זאת, עשינו איחודי אחים של תלמידים שכבר לומדים שם תקופה ארוכה, אך בנקודת זמן מסוימת הדבר הזה ייפסק.
"אנחנו כעת בראשית הקיץ, והתמונה הולכת ומתבהרת. אנחנו לא רוצים לקבל החלטות שהן מנותקות מהמציאות, ולכן אנחנו עדיין רוצים לראות את יציבות האיכלוס וקיצבה, ועל פי זה נקבל את ההחלטות, לטובת כלל התלמידים".