ועד מרכז העסקים צבר, בקרית ביאליק, הגיש תביעה על סך 294 אלף שקל נגד מספר בעלי נכסים במתחם בגין פלישה והשתלטות על שטחים ציבוריים.
2 צפייה בגלריה
מרכז העסקים צבר
מרכז העסקים צבר
מרכז העסקים צבר
(צילום: מיכל ראובן)
התביעה היא נגד שתי חברות שיש להם נכסים במתחם וכן אדם פרטי שמנהל את אחת החברות והוא גם בעליה.
מהתביעה עולה, כי אחת החברות הנתבעות שכרה חנות מחברה שנייה, פרצו קיר חיצוני של אותה חנות, הצמודה לאחד המעברים במתחם, ובנו במקומו קיר חדש הפולש למעבר הציבורי. החברה ששכרה את החנות מהנתבעת, שכרה עוד חנות וגם משם פלשו למעבר ובנו קיר חדש. בסך הכל, לטענת התביעה, גזלו הנתבעים מהשטח הציבור דבר שצמצם את שטח המעבר לעבר מקלט.

2 צפייה בגלריה
מרכז העסקים צבר
מרכז העסקים צבר
"מדובר ברכוש משותף". מרכז העסקים צבר
(צילום: מיכל ראובן )

מהתביעה עולה כי הנתבעים טענו כי בניית הקיר שהרחיב הנכס שלהם הוא חוקי והציגו אישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריות, אישור שבתביעה מכונה "מוזר": "האישור שניתן על ידי הוועדה לבניין ערים קריות, ניתן לבקשת אדם (שמו שמור במערכת, א"ג) שאין לו כל נכס במרכז צבר. כן נרשם באישור שמו של נתבע 1 שלו לא היה כל נכס הקשור בהיתר. רק לנתבעת 3 נכס הקשור בהיתר ושמה בכלל לא נכלל באישור. היא לא הגישה בקשה להיתר.
יתר על כן, נרשם באישור "תוספת בנייה על פי פסק דין של בית המשפט" ומעולם לא ניתן פסק דין הקשור בבנייה במרכז צבר. מדובר על כן באישור בלתי חוקי ומוזר וזאת בלשון המעטה".
לטענת התובעים, הם פנו לוועדה לתכנון ובנייה וביקשו לקבל את פסק הדין, אבל לא נענו. "מדובר ברכוש משותף ומעולם לא ניתנה הסכמת דיירי הבניין לבנייה עליו כנדרש בחוק", נכתב בתביעה.
עוד נטען בתביעה כי תקנות הבנייה קובעות שלא ניתן לתת היתר כזה ביחס לקיר הפונה לשטח ציבורי ולכן ההיתר לא חוקי. "הנתבעים עשו דין לעצמם, הרסו קיר קיים, השתלטו שלא כדין על חלק נרחב מפתח הכניסה ובנו עליו קיר המרחיב באופן ניכר את חנות נתבעת מספר 3 כאמור חנות הנתבעת גדלה ב-41.37 מ"ר".
מהחישובים שהוצגו בתביעה, נעשתה פנייה למפקחת על המקרקעין להריסת הקיר, אבל עדיין לא ניתנה תשובה.
בתביעה נטען כי לפי חוות דעת שקיבלו דמי השימוש לחודש עומדים על סך של 3,515 שקל ולשנה 42,200 שקל. "לאור האמור הנתבעים ביחד ולחוד חייבים לשלם לשאר דיירי הבניין באמצעות התובע מספר 1 דמי שימוש בהתאם לכמות המטרים שבה גדלו החנויות שלהם וזאת עבור 7 שנים בלבד. התובעים מצרפים דוח שמאי שלפיו דמי השימוש לכל התקופה בה השתמשו הנתבעים בחלק שנגזל משאר בעלי הזכויות בבניין הם 294 אלף שקל".
טרם הוגש כתב הגנה.