בעל המבנה של אולמי 'נוביה' הגיש בקשה לבית המשפט לפנות את האולמות בטענה שהם לא שילמו את כל השכירות לשנת 2019.
אולמי נוביה | צילום: נחום סגלאולמי נוביה | צילום: נחום סגל
אולמי נוביה | צילום: נחום סגל
(אולמי נוביה | צילום: נחום סגל)
בעלי נוביה טוענים, לעומת זאת, כי בעל המבנה חייב להם מאות אלפי שקלים, בשל תשלום חשמל ביתר. לטענתם, בעלי המבנה לא השלימו את תהליך הפרדת המונים, ובשל כך הם נאלצים לשלם את חשבון החשמל של כל הבניין ושל שאר השוכרים בו, ולא רק של האולמות.
בעלי נוביה: "פינוי האולמות מהמבנה יגרום לנו נזקים של ממש, לאחר שהשקענו בהשבחת המבנה סכום עתק של 30 מיליון שקל".
כמו כן, מבקשים בעלי נוביה מבית המשפט להתחשב בלקוחותיהם אשר כבר חתמו עימם חוזה עתידי לערוך את שמחתם באולמי נוביה.
החוזה בין בעלי הנכס לאולם נחתם בדצמבר 2012, ועל פיו, על אולמות נוביה לשלם לבעלי המבנה, חברת דוד שטסל בע"מ, כל חודש שכירות בסך 190 אלף שקל. בתחילת כל שנה, על אולמי נוביה למסור למשכיר 12 המחאות דחויות שיכסו את השכירות של אותה שנה.
בכתב התביעה ציין עורך דינם של חברת שטסל, עו"ד אלדד בן הרוש ממשרדו של עו"ד אליהו סרור: "הנתבעים הפרו, ועודם מפרים ברגל גסה את החוזה, ומסרו רק מחצית מן ההמחאות כנגד דמי השכירות לשנת 2019. אף תשלום חלקי זה הועבר לבעלי המבנה באיחור רב ולאחר פניות חוזרות ונשנות של בעלי אולמות נוביה".
עוד טוענים באי כוחה של המשכירה כי בעלי האולם פלשו לחדר מוני החשמל המצוי במבנה ואיחסנו בו ציוד, וזאת למרות שחדר זה אינו כלול במושכר והוא שייך לחלקים המשותפים של הבניין.
בכתב ההגנה טענו אולמות נוביה: "הסיבה והשיקולים שעמדו ביסוד הגשת התביעה מלכתחילה – זרים להליך דנא – אם בשל סכסוך כספי בין הצדדים בנוגע לתשלום בגין אספקת החשמל במושכר וטענות נוביה בדבר חובות כספיים רבים של חברת שטסל כלפיהם, ואם במטרה להפעיל עליהם לחץ פסול".
כמו כן, ציינו באי כוחה של נוביה כי מאז תחילת השכירות, הם נוהגים לשלם באמצעות שש הפקדות דחויות, וזאת למרות מה שנכתב בחוזה ולעיתים אך שילמו את דמי השכירות עבור חודשים בודדים באמצעות תשלומים שנפרסו על פני מספר חודשים.
גם לעניין חדר מוני החשמל, טענו בעלי נוביה כי הם נטלו חזקה על החדר לפני שש שנים בידיעת ובהסכמת הבעלים.
באי כוחם של אולמי נוביה ביקשו מבית המשפט להשהות את התביעה, כדי לאפשר להם להגיע להסדר באמצעות בוררות, וציינו כי על פי החוזה יש לנהל בוררות בכל מחלוקת שתיווצר.
שופטת בית משפט השלום בחיפה, סיגלית מצא, קיבלה את בקשת בעלי נוביה ועיכבה את הדיון בתיק עד לתום בוררות בין הצדדים.
עורך דינם של בעלי האולם, עו"ד אסף קדוש: "בעלי המבנה הגישו תביעה מתוך ניסיון לפגוע באולם ובשמו הטוב והכל עקב סכסוך כספי עקב טענת האולם לחובות של בעלי המבנה כלפיו.
"לשמחתנו בית המשפט הפנה את הצדדים להליך בוררות בהתאם להסכם בין הצדדים".