המשרד להגנת הסביבה הודה שאינו יכול לאכוף עבירות של חוק אוויר נקי בבזן - משום שהמפעל אינו עומד עדיין בנוהל ניטור רציף.
שריפה בבזן דצמבר 2016 אילן מלסטר המשרד להגנת הסביבהשריפה בבזן דצמבר 2016 אילן מלסטר המשרד להגנת הסביבה
שריפה בבזן דצמבר 2016 אילן מלסטר המשרד להגנת הסביבה
(שריפה בבזן דצמבר 2016 אילן מלסטר המשרד להגנת הסביבה)
הסיבה: בהיתר פליטה שניתן להם על ידי המשרד להגנת הסביבה עצמו, נקבע כי עליהם לעמוד בדרישות הנוהל עד לספטמבר 2019. ארגוני הסביבה, מצידם, קוראים להגיש תביעות אזרחיות נגד המשרד.
בתחילת יוני פורסם דוח של מרכז המחקר של הכנסת, הכולל נתונים על חריגות מתקני הפליטה של מזהמים לאוויר בקבוצת בזן. נכתב בו כי הנתונים מעלים שאלות לגבי יכולתו של המשרד להגנת הסביבה לבצע אכיפה של חוק אוויר נקי על פי ניטור זה.
בעקבות זאת, נערכה פגישה בין נציגי המשרד ופעילי ארגונים ירוקים, שביקשו להבין מדוע לא מתבצעת אכיפה במקרה של חריגות. בתשובה ענתה להם סגנית מנהל מחוז חיפה, נורית שטורך, כי הם אינם יכולים לבצע אכיפה בשלב זה, כי בהיתר הפליטה ניתן לבזן זמן להתארגן עד ספטמבר 2019. "זו שערורייה, זה נתון, זו עובדה. זה יכול להיות שערורייתי מאוד, זו המציאות", אמרה.
בארגוני הסביבה היו המומים לשמע הסיבה, וכינו אותה "רשיון להרוג". "אם הניטור הקיים לא קביל, ולא ניתן לעשות איתו דבר, למה בכלל משתמשים בו", אמרה אלה נווה. "מי שאמור לשמור עלינו לא שומר, מי שמזהם ממשיך לזהם, ואת החולים לא סופרים".
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "המשרד מפקח ואוכף באופן רציף על כלל מפעלי מפרץ חיפה, ובפרט את קבוצת בזן. בעקבות החקירה הפלילית שביצע המשרד להגנת הסביבה הוגש רק לאחרונה כתב אישום נגד בזן.
"חשוב להבדיל בין הניטור הרציף בארובות של מתחם בזן לבין תוצאות הדיגומים במתחם. לצורך בדיקת החומרים הנפלטים מהארובות, המשרד אינו מסתמך רק על נתוני מכשירי הניטור הרציף מהארובה, אלא בעיקר על תוצאות דיגומי ארובה תקופתיים, דיגומי פתע, דיווחים שנתיים למרשם הפליטות לסביבה (המפל"ס, PRTR) ושיטות נוספות".