אחרי מאבק של חודשים בין ראש עיריית קרית מוצקין, חיים צורי, וחבר האופוזיציה היחיד בעיר, ניר דובדבני, הכריעה הוועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים: אין כל מניעה להעניק לדובדבני חשיפת מסמכים שביקש בעבר ונוגעים לבנייתו של היכל התיאטרון החדש.
דובדבני, שביקש לעיין בתוכניות עסקיות, להתעדכן בתקציב השיווק ובמשכורות הבכירים, בהם גם אשת ראש העיר, דפנה צורי, נענה בשלילה. הנימוק הרשמי היה שבקשתו גובלת בניגוד עניינים מכיוון שגרושתו, גלית דובדבני, משמשת יועצת שיווקית חיצונית ל'תיאטרון הצפון' המתחרה.
דובדבני, שסבר כי אין כל קשר בין הדברים, פנה בעבר לעמותת אומ"ץ שתחקור את העניין, כולל את נושא העסקתה של דפנה צורי, ובמקביל העביר היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד בן ציון מלכה, פנייה לוועדה לניגוד עניינים, פירט בפניה את המקרה וביקש את חוות דעתה. בעקבות הפנייה קיימה כאמור הוועדה דיון בנושא שבסיומו הודיעה הוועדה למלכה כי אין למנוע מדובדבני לעיין במסמכים.
"הוועדה לניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות קיבלה את פנייתך בעניין בקשתו של דובדבני, לקבל מידע בעניין היכל התיאטרון החדש הנבנה בעיר", כתבה מרכזת הוועדה, עו"ד יעל אחילאה, למלכה.
"כתבת לוועדה כי גרושתו של דובדבני משמשת כיועצת שיווקית ב'תיאטרון הצפון' המתחרה בהיכל התיאטרון. צירפת לפנייתך מספר עתירות והחלטות משפטיות מהן עולה כי 'תיאטרון הצפון מתחרה (או לפחות רואה עצמו כמתחרה) בהיכל התיאטרון'.
"הוועדה דנה בפנייתך ב־14.9.09 והחליטה כדלהלן: על פי סעיף 140 א' לפקודת העיריות, על העירייה להעמיד את פנקסי העירייה ואת מסמכיה לעיונם ולבדיקתם של חברי המועצה בתוך שלושה ימים, לפי בקשתם. זכות העיון על פי סעיף 140 א' היא זכות יסודית, המאפשרת לכל חבר מועצה להתרשם מעבודתה של העירייה ולבקר את התנהלותה. אך עם זאת, זכות העיון אינה חלה על מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל דין".
מבקש לראות את שכרה של דפנה לעניין טענת העירייה לניגוד עניינים כתבה מרכזת הוועדה: "הוועדה סברה כי ניגוד עניינים אינו מהווה "איסור על פי דין" המצדיק את מניעת גילוי המסמכים שהתבקשו. שאלת זהותו של חבר המועצה המבקש את המידע היא אך מקרית".
עם קבלת המכתב, שעותקים ממנו נשלחו גם לדובדבני וגם לממונה על המחוז, יוסף משלב, פנה שוב דובדבני לעירייה וחזר על בקשותיו המקוריות. "על פי החלטת הוועדה לניגוד עניינים", כתב דובדבני לצורי.
"אפשר לראות בבירור כי זכותי לעיין במסמכים אינה עומדת בניגוד עניינים, ולכן ארצה לקבל לעיון את המסמכים הבאים: דוח רווח והפסד שנת 09' של היכל התיאטרון, הדוח אמור לכלול הוצאות דהיינו עלות שיווק ואחרות מאז ההקמה וכמו כן, עלות הקמה סופית של התיאטרון, משכורת עובדים בכירים אשר כולל את שכרה של אשתך, סמנ"כלית השיווק, דפנה צורי והמנכ"ל הקודם, אבנר מכטינגר".
בנוסף ביקש דובדבני לקבל לעיונו גם ימי חופשה חתומים ומוצהרים של כלל העובדים הבכירים. למקרה שבעירייה ישכחו, תיזכר דובדבני: "אשמח לקבל את הזכות לעיון במסמכים לפי החוק (להזכירך תוך שלושה ימים)".
לעירייה הועברה פנייה ובמסגרתה התבקשה להשיב האם כעת תאפשר לדובדבני לעיין במסמכים, אולם שם העדיפו להתייחס באופן כללי: "העירייה תפעל, בכל הקשור בה והמנוהל על ידיה, על פי החוק ועל פי הנחיות שתקבל", נמסר השבוע מהעירייה.