200 אלף שקל - זהו הקנס שנגזר על מפעל שטסל באזור התעשייה בקרית חיים, שהזרים חומר רעיל לים. על מנהל המפעל, אילן שטסל, נגזר קנס בסך 35 אלף שקל.
העונש שנגזר על המפעל ומנהלו שהורשעו בהזרמת שפכים לים, השלכת פסולת והפרת היתר הרעלים, רחוק שנות אור ממה שדרשה התביעה. התובע, עו"ד עוזיאל לוי, נציג המשרד להגנת הסביבה, ביקש מבית המשפט לגזור על המפעל קנס בסך 12 מיליון שקל, ועל המנהל קנס בסך 6 מיליון שקל.
עו"ד לוי ביקש מבית המשפט לגזור את העונש המירבי, לאחר שטען כי מדובר במקרה יוצא דופן בחומרתו וכי המנהל סירב להגיע למקום כאשר דווח לו על הדליפה.
המפעל ובעליו, שיוצגו על ידי עו"ד טומי נדשי ועו"ד יצחק ריינפלד, טענו כי האירועים היו בסופו של עניין תוצאה של תקלות. עוד נטען, כי סירובו של המנהל להגיע למפעל לא נבע מזלזול אלא מתוך אמונתו כי המפעל סגור ולא קיימת אפשרות של הזרמת חומרים.
השופט דניאל פיש ציין בגזר דינו: "מדובר במקרה חריג בחומרתו לאור סוג החומרים אשר זרמו לרשות הרבים, לניקוז העירוני ולים. יחד עם זאת, על אף הרעילות הגבוהה של החומרים, חובה להתייחס לעובדות הספציפיות של המקרה ולא להיתפס להעדר איזון.
"אין מקום לאמץ את טענות הנאשמים שמדובר בתקלה גרידא, אשר עוד הסבה להם הפסדים כספיים ולא היוותה החצנת עלויות פעילותם על הציבור. הנאשמים הינם הגורם האחראי, בסופו של עניין, להבטיח כי החומרים המסוכנים הנמצאים ברשותם יישמרו בצורה בטוחה ובאופן שאינו מאיים על הסביבה".
בסופו של יום התחשב השופט בעובדה כי המפעל ומנהלו הם ללא עבר פלילי, לרבות בעבירות סביבתיות, וכי מדובר בעסק הקיים 50 שנה. לבסוף קבע השופט פיש כי הקנסות שנגזרו על המפעל ומנהלו ישולמו לקרן למניעת זיהום הים.