בית משפט השלום בחיפה קבע כי עיריית קרית ביאליק תשלם לרשת המרכולים 'אושר עד' מיליון שקל החזר עבור הוצאות פינוי עצמי של אשפה, לאחר שלא ביצעה את הפינוי. בנוסף, תשלם העירייה שכר טרחת עורך דין כ-250 אלף שקל. "יש לראות את החיסכון של העירייה בהוצאות הפינוי כהתעשרות שלה", קבע השופט.
2 צפייה בגלריה
"אושר עד" בקרית ביאליק
"אושר עד" בקרית ביאליק
"התעשרות שלא כדין על חשבון התובעת". "אושר עד" בקרית ביאליק
(צילום: נחום סגל)
בפסק הדין נטען כי בשנת 2016 עתרה 'אושר עד' לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד עיריית קרית ביאליק. בעתירה דרשה כי העירייה תשפה את הוצאות פינוי האשפה שהוצאו על ידי הסופר בין השנים 2010-2018 לאחר שהעירייה סירבה לפנותה בעצמה.
בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה בחלקה, וקבע כי על העירייה לשאת בנטל פינוי האשפה מנכסה של התובעת. עם זאת, בקשתם הנוספת לשיפוי ההוצאות עבור הפינוי שעשו באופן פרטי נדחתה מחוסר סמכות עניינית של בית המשפט המחוזי לדון בה.
התביעה לשיפוי הוגשה קודם לכן לבית המשפט השלום, ובה טענה אושר עד כי העירייה מתנערת מחובתה על פי חוק העזר העירוני שהיא עצמה חוקקה. "הנתבעת מתנערת מחובתה להעניק לנכס שירות פינוי אשפה, הגם שהיא גובה בגינו מדי שנה תשלומי ארנונה בסכומים נכבדים", נטען. "התובעת נאלצה לפנות בעצמה את האשפה, ולשאת על חשבונה סכומים לא מבוטלים לקבלן חיצוני לצורך פינוי האשפה".
2 צפייה בגלריה
עגלת סופר
עגלת סופר
"לרשת הסופרים אשם תורם בגובה 40 אחוז"
(צילום אילוסטרציה: ריאן)
מאידך טענה העירייה כי התובעת לא פנתה אליה בנושא עד שנת 2016, ועל כן יש לה אשם תורם. כמו כן טענה כי החברה מגלגלת את התשלום על לקוחותיה, והכספים אינם יוצאים מכיסה. "התובעת בעצמה לא התקינה פחים נפרדים ולא קיבלה היתר לפנות אשפה בעצמה. בנסיבות אלה, התנהגותה הביאה למצב דברים זה", נטען.
השופט יהושע רטנר קיבל את התביעה וקבע כי על העירייה לשפות את הסופר בגין הוצאות פינוי האשפה. "יש לראות את החיסכון של הנתבעת בהוצאות הפינוי כהתעשרות שלה", כתב בפסק הדין: "מדובר בהתעשרות שלא כדין על חשבון התובעת. עליה להשיב לתובעת את הסכום בו התעשרה כתוצאה מכך שהפרה את חובתה כלפיה לפינוי האשפה".
עם זאת קבע כי לרשת הסופרים אשם תורם בגובה 40 אחוז, מאחר שלא פנתה לעירייה בנושא עד שנת 2016, לא הציבה פחים ואף לא חויבה במס נוסף על פינוי אשפה עודפת. לפיכך, סכום השיפוי של העירייה עומד על 1,067,516 שקל, בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך 249,799 שקל ו-3,000 שקל הוצאות משפט.