מיהו קטין?
לפני שנסביר מהם הזכויות הייחודיות לקטינים במהלך החקירה במשטרה, יש לציין כי המונח קטין מתכוון לאדם שטרם מלאו לו 18 שנים. כמו כן, אם ילדכם ביצע עבירה פלילית בעודו מתחת לגיל 12 – אין כלל אפשרות להעמידו לדין פלילי וזאת מחמת גילו, אולם ניתן לחקרו כעד.
1 צפייה בגלריה
חקירת קטין במשטרה
חקירת קטין במשטרה
חקירת קטין במשטרה
(צילום: FREEPIK)
חקירת קטין במשטרה – כיצד עליכם לפעול?
ראשית, יש לברר האם הילד צפוי להיחקר כעד לביצוע של עבירה או חשוד. אם ילדכם צפוי להיחקר כחשוד – צרו קשר באופן מיידי עם עורך דין שעוסק במשפט הפלילי. לא עם עורך דין מקרקעין, לא עם עורך דין העוסק בדיני ולא עורך דין של המשפחה. אך ורק עם עו"ד הבקיא ברזי המשפט הפלילי. הסיבה לכך היא פשוטה: בעולם המשפט ישנם אינספור תחומים. רק עורך דין פלילי המכיר את סדרי הדין, החוק והפסיקה בתחום הפלילי ידע להכווין אתכם ואת ילדכם וליתן את העצה הנכונה. עצה זו, נכונה אף אם ילדכם עשוי להיחקר כעד בביצוע עבירה. לעתים, בני נוער משיבים על שאלות החוקר תשובות שעלולות לסבך אותם ולא מן הנמנע כי אותם בני נוער יהפכו לחשודים במהלך החקירה.
זכויות קטינים בחקירה
המחוקק הישראלי ער לכך כי חקירת קטין במשטרה הינה פעולה רגישה. לכן, בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 ישנן הוראות חוק ספציפיות הנוגעות לזכויותיהם של קטינים. כך למשל, למעט חקירת הקטין תיעשה בידיעת הוריו ובנוכחותו במהלך החקירה (למעט מקרים חריגים). להלן זכויות נוספות המוקנות לקטינים במהלך חקירתם במשטרה:
1. על החוקר להודיע לקטין על זכויותיו לפני החקירה: חובה לתת לקטין מידע בדבר החשדות נגדו ועל זכותו להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה. כמו כן, ישנה חובה להודיע לקטין בדבר זכותו להיות מיוצג על ידי הסניגוריה הציבורית ועל זכותו שאחד מהוריו יהיו נוכחים עמו בעת החקירה.
2. נוכחות הורה בזמן החקירה: כאמור, קטין זכאי לכך שאחד מהוריו או אדם קרוב אליו יהיה נוכח עמו בזמן החקירה. יש לציין כי זכות זו אינה מאפשרת להורה להתערב בחקירה וככל שההורה יפריע למהלכה התקין של החקירה, בסמכות חוקר המשטרה להורות על הרחקתו מחדר החקירות.
3. חקירת קטין תיעשה בשעות היום: אין לחקור קטין בשעות הלילה. בין אם מדובר בקטין שהוא חשוד ובין אם מדובר בקטין שהוא עד. לעניין זה, החוק אוסר לחקור קטין מתחת לגיל 14 בין השעות 20:00-07:00. כשמדובר בקטין שמלאו לו 14 שנים, אזי אסור לחקרו בין השעות 22:00-07:00. בדומה לשאר זכויות הקטין, המשטרה רשאית לערוך חקירה בשעות הלילה, אולם מדובר במקרי קצה חריגים.
כפי שניתן לראות, המחוקק מגלה רגישות יתרה בכל הנוגע לחקירת קטינים במשטרה ולפיכך הקנה להם זכויות שונות, אשר אינם מוקנות לחשודים בגירים. אם ילדכם זומן לחקירה במשטרה אין להקל בכך ראש, רצוי לשמור על קור רוח וליצור קשר באופן מיידי עם עו"ד פלילי מנוסה.