הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס
קבלת תוצאות מיטביות בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, מומלץ להיעזר במומחיות של עורך דין אפוטרופוס בעל ניסיון. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריו של החסוי, עורך הדין יאסוף את כל המסמכים הנדרשים, ויגיש בקשה מנומקת וערוכה בצורה המיטבית ביותר. כל זאת יעלה משמעותית את הסיכוי שהבקשה תאושר על ידי בית המשפט.
בית המשפט, בבואו לקבל החלטות מסוג זה, עורך בדיקה יסודית של כל המסמכים שהוגשו. רק לאחר שווידא כי הנסיבות מחייבות זאת באמת, ייתן צו למינוי אפוטרופוס חוקי. בפסיקתו יציין בית המשפט במפורש את זהות האפוטרופוס ויתווה את אחריותו.
לאדם שמונה ניתנת סמכות חוקית לקבל החלטות בשם האדם שעבורו הוגשה הבקשה. לרבות בעניינים רפואיים, כספים ועניינים אישיים. חשוב להדגיש כי בית המשפט יכול להטיל מגבלות על סמכויות האפוטרופוס להגן על זכויות הפרט וטובתו.
זכויותיהם ומגבלותיהם של אפוטרופוסים
האפוטרופסות מגיעה עם זכויות ומגבלות כאחד, תוך איזון עדין כדי להבטיח את שלומו והגנה על הפרט חסר היכולת.
בראש ובראשונה, על האפוטרופוסים מוטלת האחריות לפעול לטובת הפרט שבטיפולם. זה כולל קבלת החלטות לגבי שירותי הבריאות שלהם, עניינים אישיים ועניינים פיננסיים. עם זאת, חיוני שהם יפעילו את סמכותם בזהירות וברגישות, תוך התחשבות תמיד ברצונותיו והעדפותיו של החסוי במידת האפשר.
אולם בעוד שלאפוטרופוסים יש סמכות לקבל החלטות, חשוב להבין שסמכות זו אינה מוחלטת. עליהם לקיים עקרונות של אוטונומיה ולכבד את זכותו של הפרט להגדרה עצמית בכל עת שאפשר. עליהם לנסות ולפעול תמיד תוך שיתוף האדם חסר היכולת, בקבלת ההחלטות וזאת בהתאם למידת יכולתו לבטא את העדפותיו.
זאת ועוד, אפוטרופוסים חייבים לפעול במסגרת הגבולות שנקבעו על ידי בית המשפט. הם נושאים באחריות כלפי בית המשפט על מעשיהם והחלטותיהם חייבות להיות רק במסגרת הסמכות שניתנה להם על ידי בית המשפט. אחריות זו מגנה על זכויות האדם נטול הכושר ומבטיחה מערכת איזונים ובלמים שתפקידה למנוע שימוש לרעה בכוח.
במקרים של חילוקי דעות או סכסוכים משמעותיים, לדוגמא: האפוטרופוס מעוניין שהחסוי יעבור לבית אבות בעוד שהחסוי מסרב למעבר. לבית המשפט תפקיד מרכזי ומכריע כפוסק האחרון בנושא המחלוקת. בית המשפט פועל כמגן אשר שומר על זכויותיו של הפרט.
העין הפקוחה של האפוטרופוס הכללי
בכל הנוגע לאפוטרופסות, תפקידו של האפוטרופוס הכללי הוא בעל חשיבות עליונה. יש לו את התפקיד המרכזי בפיקוח והבטחת ההגנה על הזכויות והאינטרסים של הפרט חסר היכולת. פיקוח זה חיוני לשמירה על אחריות ומניעת כל שימוש לרעה פוטנציאלי בסמכות.
בית המשפט עורך תהליך הערכה ואישור קפדני טרם המינוי. אשר כולל הערכה מקיפה של כישוריו, התאמתו ומסירותו של האפוטרופוס המוצע למילוי אחריותו. כאשר לנגד עיניו עומדת החובה להבטיח שרק אנשים בעלי מסוגלות ומהימנות ימונו לתפקיד רגיש וחשוב זה.
ועדיין, לאחר מינויו, האפוטרופוס מחויב להגיש דיווחים שוטפים לאפוטרופוס הכללי, לרוב על בסיס שנתי. מנגנון דיווח זה מקדם שקיפות ומאפשר מעקב שוטף אחר פעולותיו על מנת להבטיח הגנה מלאה על האינטרסים של החסוי. מנגנון פיקוח זה משמש כרשת ביטחון, המבטיח שזכויות הפרט ורווחתו יישארו מוגנים.
התפקיד החיוני של העובדים הסוציאליים?
עובדים סוציאליים ממלאים תפקיד חיוני. הם מבטיחים שההחלטות המתקבלות על ידי האפוטרופוסים הן לטובת הפרט חסר היכולת. הם מתחילים בביצוע הערכות מקיפות של מצבו, בריאותו והתפקוד הכללי של הפרט. הערכות אלו עוזרות לקבוע את רמת הטיפול הדרושה ולזהות צרכים או אתגרים ספציפיים.
הם לוקחים בחשבון גם את העדפותיו, הערכים והאמונות של הפרט בעת יצירת תוכניות טיפול. בשיתוף פעולה הדוק עם אפוטרופוסים, הם מפתחים ומיישמים תוכניות טיפול מותאמות אישית הנותנות מענה לדרישות הפיזיות, הרגשיות והחברתיות של החסוי. על ידי מינוף המומחיות שלהם, עובדים סוציאליים מספקים המלצות המביאות לתוכניות טיפול מקיפות.
כמו כן, עובדים סוציאליים משתפים פעולה באופן הדוק עם אפוטרופוסים כדי לפתח וליישם תוכניות טיפול. תוכניות אלה מתארות את התמיכה והשירותים הנדרשים כדי לתת מענה לצרכים הפיזיים, הרגשיים והחברתיים של הפרט. עובדים סוציאליים מציעים המלצות מומחים על מנת להבטיח שתוכנית הטיפול תהיה גם מקיפה וגם מותאמת לנסיבות הספציפיות.
1 צפייה בגלריה
מינוי אפוטרופוס
מינוי אפוטרופוס
מינוי אפוטרופוס
(צילום: PEXELS)

מינוי אפוטרופוס בנוגע להחלטות רפואיות
מינוי אפוטרופוס לקבלת החלטות רפואיות מציג רובד נוסף של מורכבות בכל הנוגע להחלטות בריאותיות עבור החסוי. ולכן, חשוב לנהוג באחריות זו בזהירות, תוך התחשבות בטובת האדם וכיבוד זכויותיו ואוטונומיה שלו.
האפוטרופוסים חייבים בראש ובראשונה לתת עדיפות לרווחתו של אדם חסר יכולת, תוך שיתוף פעולה עם מומחי שירותי בריאות לבחירות מושכלות. הבנת מצבו הרפואי ואפשרויות הטיפול. המינוי מבטיח שהחלטות רפואיות תואמות את טובת הפרט.
בראש ובראשונה, האפוטרופוסים חייבים לתת עדיפות לרווחתו של אדם חסר יכולת ולשתף פעולה עם מומחי בריאות כדי להבטיח החלטות מושכלות. עליהם לעשות כל מאמץ כדי להבין את מצבו הרפואי של המטופל, אפשרויות הטיפול הזמינות והסיכונים הנלווים. מינוי אפוטרופוס בנוגע להחלטות רפואיות צריך להבטיח שהבחירות הרפואיות תואמות את טובתו של האדם עליו הם ממונים.
האפוטרופוסים צריכים לערב את החסוי בקבלת ההחלטות שנדרשות להתקבל ככל הניתן. כאשר האדם עליו הם אחראיים יכול לתקשר ולהביע את העדפותיו, עליהם לשקול בכובד ראש ולנסות לכבד את רצונותיו. על תהליך זה לכלול תקשורת שקופה ואמפטית, הקשבה פעילה לדאגותיהם והכללתם בדיונים על טיפול רפואי בכל עת שניתן.
עם זאת, עלולים להיווצר מצבים שבהם האדם אינו יכול להביע העדפות. במקרים כאלה, האפוטרופוס יכול לקבל החלטות בשמו. עליו להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות וכן לשקול ולהתחשב בכל רצון שהובע בעבר ולקבל החלטות המתאימות לערכים ולאמונות של אדם חסר יכולת.
עו"ד ירון בן-שי מתמחה בהגשת בקשת מינוי אפוטרופוס
עו"ד ירון בן-שי בעל ניסיון רב בטיפול מהיר ויעיל בבקשות מינוי אפוטרופוס. בהיותו בעל הסמכה מטעם משרד המשפטים לעריכת ייפויי כוח מתמשך מציע את שירותיו גם לצורך ניסוח והפקדת מסמכי הבעת רצון והפקדת הנחיות מקדימות. התקשרו לייעוץ ללא עלות בו תוכלו לקבל את כל האינפורמציה הדרושה לכם על מנת להבין את כל האפשרויות העומדות בפניכם.
מוגש מטעם: guardianship