ציקי אבישר, המתמודד לראשות עיריית קרית מוצקין, הגיש עתירה לוועדת הבחירות האזורית בבקשה לאכוף צווי מניעה שניתנו לעובדי העירייה, ואוסר עליהם לקחת חלק בפעילות פוליטית. יו"ר ועדת הבחירות, השופט יצחק כהן, דחה את הטענות של אבישר כלפי העירייה, כלפי מנכ"ל העירייה יריב גסר ועובדת נוספת, וטען כי אבישר 'נטפל לזוטי דברים'.
ציקי אבישר צילום: ראובן קופיצינסקיציקי אבישר צילום: ראובן קופיצינסקי
ציקי אבישר צילום: ראובן קופיצינסקי
(ציקי אבישר צילום: ראובן קופיצינסקי)
עם זאת, קיבל את הטענות לגבי עובדת אחרת, וקבע כי אם תפר אותו שוב, היא תחויב בקנס של 5,000 שקל או תיאסר.
לפני כחודשיים הגיש אבישר עתירה לוועדת הבחירות, בטענה שמספר עובדי עירייה וכן רעיית ראש העיר, דפנה צורי, לוקחים חלק בפעילות פוליטית של ראש העירייה חיים צורי. לטענת אבישר, עובדי עירייה מדביקים מדבקות של צורי על רכבם, משתתפים בכנסים פוליטיים, מעלים פוסטים ועוד.
בהחלטתו הקודמת הוציא יו"ר ועדת הבחירות, השופט יצחק כהן, צווי מניעה לחלק מהעובדים, האוסר עליהם לקחת חלק בכל פעילות פוליטית. לאחרונה פנה אבישר פעם נוספת לוועדת הבחירות, בטענה שהעובדים והעירייה מפרים את הצו, וביקש מיו"ר הוועדה לאכוף את הצווים על העירייה,
המנכ"ל יריב גסר וכן העובדות מירב חמו ואורלי גנון, שאבישר טען כי הן מצרפות תושבים לדף הפייסבוק התומך בצורי.
השופט כהן מתח ביקורת על טענותיו של אבישר: "קשה היה להבין מתוך הבקשה מהן ההפרות אליהן מתייחס העותר, ולאחר ששמעתי טענות הצדדים, נראה כי הוא נטפל לזוטי דברים, שאי אפשר להחשיבם כהפרת צו...".
השופט דחה את רוב הטענות, ולדבריו נחה דעתו כי העירייה קיימה את הצו שניתן לה, הפיצה אותו בין העובדים והסבירה להם את משמעותו. בשל כך, טען, לא ניתן לייחס לה הפרה של הצו. לגבי גסר טען אבישר שהוא היה נוכח באירוע שהתקיים בפארק במוצקין. לדברי גסר, הוא נכח במקום במסגרת עבודתו כמנכ"ל העירייה, ואין מדובר כלל בתעמולת בחירות.
השופט קיבל את דבריו. לטענת חמו, מאז שניתן הצו, היא אינה פועלת לצירוף תושבים בפייסבוק. כמו כן טענה כי אבישר מטריד אותה ואיים כי הוא יפגע בה אישית. השופט קיבל את ההסברים שלה, וקבע שלא הפרה את הצו.
בעתירה טען אבישר כי מנהלת לשכתו של צורי, אורלי גנון, לקחה חלק באירוע בחירות שהתקיים מחוץ לעירייה. על כך השיבה גנון כי מדובר בכנס של מפלגת הליכוד ולא של צורי. כמו כן טענה כי הדבר נעשה בתום לב, והיא לא חשה שהפרה את הצו. אולם שהשופט לא קיבל את טענותיה וקבע כי אכן במעשה זה הפרה את הצו שניתן לה.
לאור דברים אלו, דחה השופט את העתירה נגד עיריית קרית מוצקין, גסר ומירב חמו. אולם לגנון נתן אזהרה לבל תפר שוב את הצו. "ככל שהדברים אמורים בגברת אורלי גנון, הנני מורה כי בגין כל הפרה נוספת בעתיד, תחויב הגברת גנון לשלם לאוצר המדינה קנס בסך 5,000 שקל", כתב השופט כהן, "ואם לאחר שתי הפרות תמשיך הגברת גנון להפר את הצו, לא יהיה מנוס מלהורות על מאסרה".