הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה בישיבתה משבוע שעבר את המשך קידום התוכנית לבניית 948 יחידות דיור על שטחים שהופקעו מהמועצה האזורית זבולון.
הוועדה הורתה לשנות את התוכניות, ולגרוע מהן את השטחים שיועדו במקור לבניית פארק אזורי. עם זאת, השטח הנגרע כלול בתוכנית אחרת, שהגישה קרית אתא, ושם ממשיכים לקדם את המיזם.
פרויקט פארק הרקפות בגבעת הרקפות הדמייה OLIMפרויקט פארק הרקפות בגבעת הרקפות הדמייה OLIM
פרויקט פארק הרקפות בגבעת הרקפות הדמייה OLIM
(פרויקט פארק הרקפות בגבעת הרקפות הדמייה OLIM)
התוכנית לבניית יחידות דיור ופארק אזורי, על שטחים שסווגו עד כה כחקלאיים, אושרה בינואר 2016. המועצה האזורית זבולון ניהלה מאבק משפטי נגד הפקעת הקרקעות שלה, והגיעה עם הנושא עד להחלטת בית המשפט העליון.
השופטים קבעו כי הוועדה לדיור לאומי חרגה מסמכותה בנוגע לאישור הפארק הכלל אזורי, שאינו אמור להיות כלול בנתיב המהיר שסלל חוק האצת הבנייה, ולכן יש להורות על בטלות חלק זה של התוכנית.
במהלך הדיון בוועדה המחוזית צוין כי הפארק האזורי נכלל גם בשטח של קרית אתא, ובמסגרת התוכנית האחרת, יש המלצה להמשיך בפיתוח הפארק.
ראש עיריית קרית ביאליק, אלי דוקורסקי, הביע את הסכמתו לשינוי התוכנית, בהתאם לפסיקת בג"ץ, בעוד נציג כפר ביאליק התנגד בתוקף להמשך מימוש התוכנית על שטחים חקלאים ששייכים כיום לכפר.
בסופו של דיון החליטה הוועדה המחוזית על גריעת שטח הפארק מתוך התוכנית לבניית יחידות דיור נוספות בגבעת הרקפות. "החלטת הוועדה ופסק הדין יצורפו למסמכי התוכנית, והם יגברו על כל הוראה אחרת של התוכנית", נקבע עוד בהחלטת הוועדה.
עם זאת ציינה הוועדה כי השטח שנגרע, על פי פסיקת בג"ץ, כלול בתוכנית הפארק שהגישה קרית אתא, ותוכנית זו נמצאת בשלב תיקוני החלטה ותפורסם בקרוב. על כן אין כל צורך להגיש את התוכנית להקמת הפארק מחדש.