ועדת ההתנגדות של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה קיבלה התנגדות של חברת גלבוע, ותיקנה תוכנית שהגישה החברה לבנייה בשכונת סביוני ים בקרית ים, תוך הגדלת השטח המיועד לבנייה, והקטנת המרחק מקו של חומרים מסוכנים שעובר במקום. זאת, לאחר בדיקות שערכה החברה וקבעו את המיקום המדויק של הצנרת.
1 צפייה בגלריה
4 בניינים בתוכנית
4 בניינים בתוכנית
4 בניינים בתוכנית, שכונת סביוני ים
(הדמיה: ארט יובל הדמיות)
התוכנית מתייחסת לבניית 30 יח"ד בשכונת סביוני ים, בבנייה רוויה, לפי מפתח של כ-6 יח"ד לכל דונם. בסך הכך הכל ייבנו 4 בניינים בגבהים שונים.
המתחם החדש אמור לעבור ליד רצועת קו של חומרים מסוכנים, שמונח לא הרחק מפסי הרכבת. על מנת לשמור על מרחקי בטיחות, הוגדל המרחק מאותו קו צנרת לקו הבניינים שייבנו מ-29 ל-30 מטר. זאת, למרות שהמיקום המדויק של אותו קו לא היה ידוע לחברי הוועדה המחוזית שקבעו את התנאי.
קראו עוד >>
חברת גלבוע, בעזרת בזן, ערכה סקר לבדיקה מדויקת של מיקום הקו, שהסתבר כי הוא מרוחק יותר, כך שאין כל מניעה לחזור למרחק של 29 מטר מקו הבניין לקו הצנרת עם חומרים מסוכנים. מנכ"ל החברה, ניר גלבוע, הגיש התנגדות לוועדת הערר, שדנה שוב בנושא המרחק בין קו הביניים לרצועת הצנרת עם חומרים מסוכנים.
הוועדה ציינה: "תגבור הצפיפות המוצע בתוכנית והבינוי המדורג משתלבים מצפון עם שכונת סביוני ים ומדרום עם שכונת לכיש צפון. תוספת של מגוון בינוי ותמהיל יח"ד מתאים במיקום האמור, ועל כן יש חשיבות לקדמה".
לאור הבדיקות המדויקות שערכה חברת גלבוע בסיוע בזן, החליטה הוועדה כי המרחק יוקטן ל-29 מטר, החלטה שמגדילה את שטח התוכנית שמותר לבנייה.