הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה אישרה לקדם תוכנית להסדרת מבנה מסחרי בשדרות ירושלים, שנבנה ללא היתר, וזאת כחלק מתוכניות העירייה לפתח לשימושים מסחריים את שדרות ירושלים, השדרה המרכזית בעיר. האישור ניתן למרות התנגדות המשרד להגנת הסביבה, שטען כי מדובר בקידום תוכנית נקודתית, בעייתית, ולא בהכנת תוכנית כוללת לעודד שימושים מסחריים לאורך השדרה.
פגיעה בהולכי הרגל ובמשתמשי התחבורה הציבורית. המבנה בשד' ירושליםפגיעה בהולכי הרגל ובמשתמשי התחבורה הציבורית. המבנה בשד' ירושלים
פגיעה בהולכי הרגל ובמשתמשי התחבורה הציבורית. המבנה בשד' ירושלים
(צילום: נחום סגל)
התוכנית מתייחסת למבנה מסחרי שנבנה במקור כמבנה לחברת אגד, בשטח 15 מ"ר, שצמח עם השנים לשטח של 152 מ"ר. התוכנית הנוכחית, שמקודמת בידי עיריית קרית ים והוועדה המקומית לתכנון ובנייה, מדברת על הסדרת מבנה בשטח של 163 מ"ר, כאשר חלק מהבנייה הלא חוקית, לכיוון צפון, ייהרס, ותיבנה תוספת למבנה לכיוון דרום.
משרד התחבורה העלה שורה של בעיות הקשורות לקידום התוכנית, כולל חריגה שמונעת הפעלת תחנת אוטובוס נגישה. מומחה תחבורה הציע ביצוע מספר שינויים כדי להבטיח גישה נוחה למקום.
עוד בחדשות:
בדיון שהתקיים טענו נציגי העירייה כי הנכס שייך לעירייה, ושימש בשנים האחרונות כמרכול. בישיבה נאמר: "הרשות מנסה להחיות את הציר בדרכים שונות, ומעוניינת בהוספת שטחים מסחריים לכל אורכו. בתוכנית האב לניידות לכל העיר הוצגו חלופות לבנייה בחלק מהציר, אולם מדובר על העתיד הרחוק יותר, ועל צורך בשיתוף תכנוני עם משרד התחבורה וגורמים נוספים".
הוועדה החליטה ברוב קולות להפקיד את התוכנית. עם זאת ציינה: "הוועדה סבורה כי ללא ראייה כוללת של כל שדרות ירושלים, קיים קושי בקידום התוכנית כפי שהוגשה, ובמידה שירצו לאשר מוקדים נוספים, תידרש בחינה רחבה כאמור.
"יחד עם זאת, מאחר שמוצעת הריסה חלקית של המבנה ושיפור תחבורתי בקרבת המבנה הקיים, ניתן לקדם בשלב זה מוקד מסחרי מצומצם בלבד, בשולי השדרה, לטובת מזנון/חנות נוחות לתושבי הסביבה".
נציג המשרד להגנת הסביבה, יונתן סטרול, התנגד להחלטה, הטענה שמדובר בקידום תוכנית נקודתית בשד' ירושלים, ללא ראייה כוללת של כלל השדרה, ובפגיעה במעבר הולכי הרגל ובהפרעה למשתמשי התחבורה הציבורית.
לכל העדכונים - חדשות הקריות
פרסום ראשוני: 07:41 , 08.12.20