הגיעה לסיומה המחלוקת בין החברה הכלכלית בקרית מוצקין לקבלן המבצע של טיילת בן גוריון בעיר. בפסק דין שניתן השבוע בבבית המשפט המחוזי בחיפה, בתביעה שהגישה החברה המבצעת נגד החברה הכלכלית, נקבע כי הצדדים יכבדו את ההסכם שנחתם ביניהם. בקרוב ייקבע לוח זמנים לתחילת העבודות.
צילום: נחום סגלצילום: נחום סגל
צילום: נחום סגל
(צילום: נחום סגל)
בשנת 2010, הודיעה עיריית מוצקין לראשונה על הכוונה לבנות טיילת בשדרות בן גוריון, שתכלול מרכז מסחרי גדול, שבילי אופניים, חנויות, בתי קפה ועוד, בסמוך לבניין העירייה החדש ובניין קופת החולים מכבי. הצפי לסיום היה כשנה מפרסום המכרז. בשנת 2015 פורסם מכרז לתכנון והקמת הפרויקט, ונחתם הסכם עם החברה שנבחרה במכרז, ד.נ.ח.ם נדלן בע"מ.
בסוף 2017, לאחר קבלת היתרים, החלה החברה בביצוע העבודות. השטח גודר, והריצוף הקיים הוסר. אולם זמן קצר לאחר מכן, העבודות הופסקו. מהחברה הכלכלית נמסר אז ל"ידיעות המפרץ" כי העבודות הופסקו בעקבות מחלוקת עם הקבלן הזוכה עד לבירורן.
בתביעה שהגישה החברה המבצעת נטען כי לאחר שזכתה במכרז והחלה ביישומו, התברר כי מסמכי המכרז שהיא פעלה על פיהם שגויים ומטעים. כמו כן נטען, כי התוכניות אינן מאפשרות בניית טיילת עליונה כפי שנקבע במכרז, וכן כי 600 מ"ר הבנייה אינו מתייחס רק לשטחי מסחר, אלא כולל בתוכו שטחי שירותים נלווים.
במשך תקופה, נטען, פעלה ליישום ההסכם, תוך השקעה של זמן ומשאבים רבים. זמן מה לאחר מכן קיבלה החברה הודעה מהחברה הכלכלית כי היא מבטלת את חוזה הזיכיון עימה, בטענה שהפרה את ההסכם.
השבוע קבעה השופטת אילת דגן כי היא מורה על אכיפת ההסכם בין הצדדים. "בהתאם להודעות הצדדים והסכמותיהם, אני מורה על אכיפת החוזה באופן שהמבקשת תוכל לבצע את העבודות על פי היתרי בנייה ותב"ע כדין, ובתיאום בין הצדדים ביחס ללוחות הזמנים הקבועים בהסכם, בהתאמות המתחייבות", כתבה. כמו כן קבעה כי כל צד יישא בהוצאותיו. מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית, יריב גסר, אמר כי בקרוב ייקבע לוח הזמנים לתחילת העבודות.