ועדת הפרס של רשת אורט בחרה בקרית החינוך אורט קרית ביאליק ומנהלה, רמי פורת, כמצטייני הרשת. מדובר בפעם השנייה בה מקבל בית הספר את הפרס בניהולו של רמי פורת, ובפעם השלישית שפורת זוכה בו במסגרת תפקידו. פרס כספי יועבר לצרכי בית הספר.
רמי פורת, אלי דוקורסקי ומנכ"ל רשת אורט ישראל צבי פלג. רמי פורת, אלי דוקורסקי ומנכ"ל רשת אורט ישראל צבי פלג.
רמי פורת, אלי דוקורסקי ומנכ"ל רשת אורט ישראל צבי פלג.
(רמי פורת, אלי דוקורסקי ומנכ"ל רשת אורט ישראל צבי פלג. )
"פורת: "אני גאה בצוות שמוביל את בית הספר יחד איתי, התלמידים והוריהם".
בית הספר זכה בפרס לאחר עמידה בקריטריונים רבים של מצוינות במגוון רחב של תחומים. בהם, חתירה בלתי פוסקת לחדשנות ומצוינות הבאות לידי ביטוי בהישגי התלמידים, במיזמים ותוכניות חדשניות, טיפוח תלמידים, בעלי צרכים מיוחדים בהשקעה ובמסירות ראויים להערכה.
ועדת הפרס ציינה את תרומתו של פורת בהובלת תהליכים פדגוגים חדשניים המשלבים חשיבה "מחוץ לקופסה" לצד הנעה ללמידה בקרב התלמידים תוך יצירת סביבות לימודיות ייחודיות התורמות להישגים מרשימים של בית הספר.
"הייחודיות של בית הספר היא עבודת צוות. כולם עובדים ביחד בשיתוף פעולה. אני גאה בצוות שמוביל את בית הספר יחד איתי, התלמידים והורים שתורמים רבות לבית הספר מזמנם", אמר פורת.
בנוסף פרס המצוינות, חטיבת הביניים אורט "דפנה" בניהולה של רעיה טובול זכתה בפרס בית הספר הנאה של הרשת.
יצוין, כי בשבוע שעבר זכה בית הספר לאחר מבין בתי הספר המצטיינים של משרד החינוך במסגרתו יקבל כל מורה בצוות ההוראה פרס כספי של כ-6,000 שקל.