בית המשפט המחוזי בחיפה ימנה מודד בעל סיווג ביטחוני אשר יכריע בשאלת גודל השטח המחויב בארנונה בתוך רפאל. לבית המשפט הוגשה רשימה של שלושה מודדים שאושרו בידי המלמ"ב (ממונה לביטחון במערכת הביטחון), ועד לסוף השבוע ימסור כל צד את שמו של המודד מטעמו.
רפאל | צילום: נחום סגלרפאל | צילום: נחום סגל
רפאל | צילום: נחום סגל
(רפאל | צילום: נחום סגל)
על פי החלטת בית המשפט, אין הכוונה שהמודד, למרות הסיווג הביטחוני שלו, ייכנס לתוך שטח רפאל ויבצע מדידות בפועל, אלא יבדוק את המדידות שערכה רפאל ויביע דעה לגבי דיוקם. אותו מודד גם יעשה שימוש בנתונים חדשים שחשפה עיריית קרית ים במהלך הדיון, שמצביעים לכאורה על כך שהשטח עליו חייבת רפאל לשלם מס הוא כפול ממה שדיווחה בפועל.
בדיון שנערך בסוף השבוע שעבר בפני נשיא המחוזי בחיפה, רון סוקול, חשף עו"ד אבי גולדהמר, בשם עיריית קרית ים, מסמך שהעירייה רכשה ממפ"י (המרכז למיפוי ישראל), ממנו עולה כי בתוך שטח רפאל יש 1,717 מבנים - על פי הגגות שלהם.
עו"ד גולדהמר טען, כי הטענה של רפאל כי השטח הבנוי הוא בגודל 242 אלף מ"ר אינה נכונה, ולפי החישובים שלו, על סמך המסמך שנחשף, השטח האמיתי הוא בין 343 אלף ל-430 אלף מ"ר, כמעט פי שניים ממה שרפאל מוכנה להודות.
הוא הציע כי הבסיס לקביעת השטחים לחיוב ארנונה יהיה בהתאם לנתוני מפ"י. כן טען כי גם לאחר קביעת גודל השטח, יהיה צורך באיפיון השטח וקביעה אילו מבנים משמשים למשרדים, אילו למלאכה וכו'.
נציג רפאל, עו"ד יצחק גלזר, טען כי הנתונים שהציגה רפאל מדויקים ונבדקו על ידי משרדי הפנים והביטחון, והאשים כי נציג העירייה לא חשף בפניו בזמן אמת את המסמך של מפ"י, אך ציין כי אין כל אפשרות לדעת לפי המסמך הזה את גודל השטח החייב במס. "העירייה מגששת באפלה במקום לקבל נתונים מדויקים", אמר, וציין כי לא רפאל היא שמתנגדת לביצוע מדידות בשטחה אלא המלמ"ב, וגם הוא עצמו לא מודע לנימוקים של ההחלטה הזו.
בהמשך הדיון, הוויכוח בין הצדדים היה האם מודד שימנה בית המשפט יקבע את גודל השטח על פי צילומי מפ"י, או שיקבע על פי מדידות שרפאל ביצע, תוך הסתייעות בנתונים של מפ"י.
השופט קבע כי המודד שייבחר מבין השלושה יבדוק את התשריטים והמדידות שערכה רפאל, ויביע עמדה לגבי מדידות אלו. אותו מודד יהיה מוסמך לקחת בחשבון גם את הנתונים של מפ"י, ובית המשפט יוציא צו שיאפשר לו עיון בתצלומים ובחומרי הגלם.
ראש עיריית קרית ים, דוד אבן צור, הביע שביעות רצון מהחלטת השופט.
בינתיים יו"ר הוועדה המקומית לתכנון בקריות, יוסי אזריאל, דורש משר האוצר, משה כחלון, להתאים את מרחב התכנון של הוועדה ולהכליל בתוכו את שטח מכון דוד, כמתבקש מהחלטת ועדת הגבולות של משרד הפנים לשייך את שטח המפעל לתחום שיפוטה של עיריית קרית ים.
"בקשה זו באה בין השאר לאחר שמתצפיות על הנעשה ברפאל התברר כי בתחום המפעל יש לאחרונה תנופת בנייה אשר איש בוועדה אינו יודע עליה. "הוועדה המקומית רואה חשיבות בהלימה בין המרחב התכנוני לבין גבול השיפוט של העיר", כתב היו"ר.
המשמעות המעשית של אישור הבקשה היא כי רפאל תידרש מעתה לקבל מהוועדה המקומית קריות אישור לכל בנייה שתבקש לבצע בתחומה, ותידרש לשלם את ההיטלים השונים הכרוכים בבנייה כזו.
מרפאל נמסר: "מכון דוד הינו מתקן ביטחוני, ומכאן שבכל מקרה, סמכויות הרישוי בתחומו נתונות לוועדת המשנה למתקנים ביטחוניים של הוועדה המחוזית. אנחנו משוכנעים שכל החלטה שיקבלו הגורמים המוסמכים לכך תיעשה בצורה עניינית ומול שיקולים מקצועיים בלבד".