המשרד להגנת הסביבה פירסם הבוקר (שני) מעקב על תוצאות ביניים של יישום התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר במפרץ חיפה והסביבה, בין השנים 2015-2018, ממנו עולה תמונה אופטימית הקובעת כי חלה ירידה של 56 אחוז בפליטות מזהמים מתעשייה.
מפרץ חיפה. נחום סגלמפרץ חיפה. נחום סגל
מפרץ חיפה. נחום סגל
(מפרץ חיפה. נחום סגל)
"החגיגות מוקדמות מדי", אמרה יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה, שרית גולן שטיינברג: "שגרת חייהם של מאות אלפי תושבים היא זיהום אויר מתעשייה".
בחודש ספטמבר 2015 נתקבלה החלטת ממשלה שקבעה יישום תוכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה.
התוכנית קובעת יעדים שונים לצמצום זיהום האויר הן מהתעשייה והן מהתחבורה. היום מפרסם המשרד להגנת הסביבה דוח לשנת 2018 המפרט את השגת היעדים במסגרת התוכנית מאז יצאה לדרכה.
על פי הדוח בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי באיכות האוויר במפרץ חיפה. נטען כי בשנת 2018 הופחתו כ-56 אחוז מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים מתעשייה.
"ב-2018 עמד שיעור ההפחתה בפליטות של תחמוצות גופרית, חלקיקים ותחמוצות חנקן על כ 10 אחוז, 13 אחוז ו-26 אחוז בהתאמה", נכתב בדוח: "עקב העיכוב בפריסת תשתית הגז הטבעי נדחו יעדי ההפחתה למזהמים אלו לשנת 2020".
כמו כן נטען כי חל שיפור גם בפליטות מתחבורה. "בחיפה נכנס לתוקף אזור אוויר נקי הראשון בישראל.
עם סיום השנה הראשונה להפעלתו נמדדה הפחתה של כ-20 אחוז בריכוזי הפיח בעיר התחתית", נכתב: "הפחתה של כ-95 אחוז באוכלוסייה החשופה לזיהום מתנועה העוברת בכביש המנהרות לעומת בעיר התחתית עקב סבסוד תעריפי נסיעת משאיות קלות במנהרות הכרמל".
עוד נכתב כי חל שיפור גם בניטור המזהמים. "הוספנו 47 מכשירים לניטור הסביבתי של מזהמים שונים באוויר ושתי תחנות ניטור ניידות. הכפלנו את מספר נקודות הדיגום הסביבתי במפרץ חיפה מ 4- ל- 8. מספר המזהמים הנדגמים בסביבה עלה מ-14 מזהמים ל-86", נכתב.
מיותר לציין כי בארגוני הסביבה לא התרשמו כלל מהדוח. יתרה מזאת טענו כי הוא רוויי במידע מסולף. "דוח המצב של הגנת הסביבה, מטריד מאוד ומדאיג. הדוח רווי במניפולציות על מידע, מוכיח מהלכים מסוכנים המקודמים במשרד הגנס, לכאורה ומדליק נורה אדומה לגבי ההתנהלות והאינטרסים במסדרונות הגנת הסביבה", אמרה ד"ר רויטל גולדשמיד, ממרכז מחקר סביבתי חיפה:
"רואים ניתוחי נתונים מגמתיים, חוסר שקיפות כמדיניות, הצהרות שלא עולות בקנה אחד עם מבחן הביצוע בתוכנית הלאומית בחיפה, התעלמות המשרד מתוכנית מקינזי למרות שמה דוח עולה שהמקומות היחידים בהם צמצמו זיהום הוא איפה שסגרו מפעלים וכל זה על רקע ניגודי עניינים במשרד, נהלים שלא עולים בקנה אחד עם החוק וקידום דיווח וולנטרי של מפעלים. מאד מטריד מה שקורה במשרד הזה".
מי שעוד יוצא נגד הדוח הוא איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה. לטענת יו"ר האיגוד, שרית גולן שטיינברג, הדוח אינו מביא בשורה: "למרבה הצער, החגיגות מוקדמות מדי. עדיין רבים מהחומרים הנפלטים מהתעשייה לא מנוטרים למרות היותם מסוכנים לבריאות האדם או שמהווים סיכון בשל היותם נפיצים.
"באיגוד אנו נפעל להכנת תוכנית ודרישה לנטר גם אותם. דוגמא להיעדר ניטור של חומר מסוכן עולה מהאירוע אחרון של דליפת הגז מצנרת גז של דור כימיקלים.
"הדליפה ממחישה את הסיכון הנשקף לתושבי המפרץ לאחר שבמשך שבועות לא גילו את מקור הדליפה ולמעשה, עד היום לא יודעם המיקום המדוייק בצנרת, יש לפעול לבחינה קבועה ומדוייקת של הצנרות ולעצור פעילות צנרות מסוכנות במיידי", אמרה: "בעניין האכיפה גם אין בשורה של ממש.
"המשרד להגנת הסביבה, למרות כל הצהרות השר ובניגוד לטובת הציבור , בחר לתת "הזדמנות שניה" לבז״ן והוציא להם צו נוסף לתיקון ליקויים במקום לסגור מתקנים, למרות חריגות בנזן נמשכות בניגוד לחוק אוויר נקי.
"שגרת חייהם של מאות אלפי תושבים היא זיהום אויר מתעשייה, ריחות דלק באוויר, בפרט בימי שרב. מי שמתגורר בסמיכות לתעשייה הפטרוכימית לא נהנה במיוחד מפרוייקט אזור אויר נקי מתחבורה.
"אני מצפה מהמשרד להגנת הסביבה לא לשמוח על המובן מאליו אלא לחתור ביחד עם איגוד ערים להגנת הסביבה לאכיפה בלתי מתפשרת כלפי כלל מקורות הזיהום במפרץ חיפה - מתעשייה פטרוכימית".
אלה נווה מארגון אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות: "לא ברור על סמך מה, המשרד להגנת הסביבה מספר מעשיות שוב על הפחתות זיהום שחושבו במחשבון, בכל אופן זה לא מה שתושבי חיפה פוגשים באוויר.
"בכל פעם שמתקדמים שלבים בהגדלת תעשיית הנפט בחיפה- המשרד יוצא בהבטחות על ירידות זיהום, למשל עכשיו כשנמל המפרץ יוצא לדרך להיתרי בנייה וצפוי להגדיל את הזיהום לשיטת המשרד עצמו בין 10-20 אחוז.
"לצערנו, שום תכנית ושום לאומית לא מקוימת לא לגבי הזיהום ולא לגבי הסיכונים מהחומרים המסוכנים שמטויחים מתחת לשטיח".
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "כפי שצוין בדוח, יש שיפור מהותי באיכות האוויר במפרץ חיפה, אבל לא כל היעדים הושגו, והמשרד ממשיך לפעול בכל המישורים הן בפיקוח, הן באסדרה והן באכיפה.
"הדוח הוא בחינה אמיתית, ישרה ומקצועית של תוצאות העבודה המאומצת של עובדי המשרד להגנת הסביבה ואנשי איגוד הערים להגנת הסביבה. לצערנו בתגובה של עו"ד שרית גולן נפלו מספר אי-דיוקים.
"ראשית, הצו השני לבז"ן וגדיב הוצא רק לאחר בחינת כלל הנתונים. שנית, המשרד מפעיל מערך ניטור ודיגום בסביבה שבאמצעותו נמדדים עשרות מזהמי אוויר. לעניין הצנרת, הנושא נמצא בבדיקה בימים אלו ועל כן המשרד לא יגיב עד שיסתיים הליך הבדיקה כנהוג בהתאם לאמות המידה של גוף ממלכתי ואחראי".