ראש עיריית קרית ים, דוד אבן צור, החליט לצאת למאבק ציבורי ישיר נגד רפאל, המסרבת, לטענתו, לאפשר לעירייה למדוד את היקף השטחים הבנויים שבתחומה, ומתחמקת בדרך זו מתשלומי ארנונה.
רפאל | צילום: נחום סגלרפאל | צילום: נחום סגל
רפאל | צילום: נחום סגל
(רפאל | צילום: נחום סגל)
בעירייה מדגישים כי שומת הארנונה שבה מחויבת רפאל מוערכת בעשרות מיליוני שקלים בשנה, אולם החברה מתכחשת לחוב.
ועדת הגבולות שהקים משרד הפנים קבעה כבר לפני שנה כי כל שטחי רפאל, המוערכים בכ-6,500 דונם (כמעט פי שניים משטחה של קרית ים) ישויכו לקרית ים, והחברה תידרש לשלם לעירייה ארנונה בהתאם.
מאז ההחלטה, מסרבת רפאל לאפשר למודדים מטעם העירייה להגיע לשטח המפעל ולבצע מדידות, בטענה שמדובר בשטח ביטחוני. לטענת העירייה, מודה רפאל בשטחים בנויים בהיקף של כשליש בלבד מהשטח הידוע כשטח בנוי בתחומה.
עוד טוענים בעירייה כי "אם לא די בזאת, הרי שרפאל תובעת מהעירייה 'החזר' של תשלומי עבר שונים, אשר אינם קשורים לארנונה, ומקזזת תשלומים אלה בבריונות, באופן חד צדדי ובניגוד לחוק, וללא תיאום עם העירייה. כתוצאה ישירה ממצב זה מתעכב אישור תקציב העירייה בידי משרד הפנים, עובדה אשר עלולה לסכן את עתידה ואולי אף להביא לקריסתה של הרשות המקומית".
"לא ייתכן שמפעל ביטחוני, חשוב ככל שיהיה, יביא לפגיעה כלכלית אנושה ברשויות ובקהילות הגובלות איתו", אמר ראש העירייה, דוד אבן צור. ״רפאל נוקטת בבריונות ונמנעת מלשלם ארנונה כחוק. רפאל צריכה להבין כי מדינת ישראל התבגרה, וכי אין עוד עליונות פטרונית של ענייני הביטחון על תושבי המדינה״.
בישיבת מועצת העיר ביום רביעי השבוע (אחרי סגירת העיתון) מתכוון אבן צור להציג בפני חברי מועצת העיר ונציגי הרשויות הגובלות עם רפאל, והזכאיות ליהנות מהארנונה של רפאל, את עיקרי תוכנית המאבק הציבורי שהוא מתכנן לצאת אליו בימים ובשבועות הקרובים.
רפאל מצידה עתרה לבית המשפט נגד חיובי המס של עיריית קרית ים, וטענה כי העירייה היא זו שחייבת לה כספים. צו ביניים מונע כרגע מהעירייה לנקוט בהליכי גבייה.
מרפאל נמסר: "רפאל מהווה עוגן מרכזי לא רק בביטחון, אלא גם בתרומת משמעותית לחברה ולכלכלה בצפון. רפאל לא נהנית מכל שירות מוניציפלי כזה או אחר, אך לעומת זאת היא מהווה מקור תעסוקה לתושבי הרשויות. נמשיך לפעול בהתאם לכל התקנות והחוקים החלים עלינו, כמתחייב מההסכמים עליהם חתמנו מול הרשויות".
קרית ים נכללת ברשימת 11 רשויות מקומיות בישראל שעדיין לא אישרו במועצה את התקציב לשנת 2019. התאריך האחרון שקבוע בחוק לאישור התקציב הוא 30 ביוני, ואחר כך רשאי שר הפנים לנקוט הליכים, כולל לפזר את המועצה.
"במשרד הפנים שוקדים על אישור התקציב שלנו, למרות הגירעון, כי לכולם ברור שהסיבה לכך היא מניפולציה של רפאל", אומרים בעירייה.
"אנחנו מאמינים ובטוחים שהמאבק הציבורי מול רפאל, שאליו אנחנו יוצאים, יגרום להנהלה שם להבין שעברו הזמנים שבהם מפעל בטחוני יכול 'לקרקס' את כולם ולהתייחס לעיר ואם בישראל כאילו שהיא איזה כפר של ילידים".