חשבון המים של תושבי קרית חיים צפוי לגדול ומעתה יידרשו לשלם תוספת מע"מ שלא שילמו עד כה עבור אגרת הביוב. לדברי יו"ר הוועד, שלמה אוחיון, התעריף לצרכן צפוי להיות גבוה מהמחיר שמשלמים תושבי חיפה בגין אותם השירותים.
צילום: ShutterStockצילום: ShutterStock
צילום: ShutterStock
(צילום: ShutterStock)
יו"ר אגודת המים, שלמה אוחיון: "אנחנו מנסים למנוע מצב שתושבי קרית חיים ישלמו יותר מתושבי חיפה".
מזה שנים גובה אגודת המים של קרית חיים את אגרת הביוב, למרות שאינה מספקת את השירות. תחילה הגבייה נעשתה עבור עיריית חיפה, וכעת עבור תאגיד המים, שמספק את שירותי הביוב. כלומר, האגודה גובה מתושבי הקריה את התשלום עבור אגרת הביוב בחשבון המים.
את הכספים שהיא גובה היא מעבירה לתאגיד מי כרמל, ועבור שירות זה היא גובה עמלת גבייה בגובה 10 אחוזים, בעוד שיעור עמלת הגבייה המותר כיום הוא 3 אחוזים.
כמו כן, מעצם היותה של האגודה מלכ"ר, היא אינה גובה מהתושבים מע"מ עבור שירותי הביוב והמים. זאת בעוד התאגיד, שכן נדרש לשלם מע"מ, סופג בעצמו את עלויות המע"מ של תושבי קרית חיים.
אלא שכפי הנראה, זה צפוי להשתנות בקרוב. בדצמבר האחרון קיבלה אגודת המים דרישה לתשלום חוב של כ-31 מיליון שקל מתאגיד מי כרמל. החוב מתייחס למספר מרכיבים, ביניהם הפרשים בין הסכום שדווח לתאגיד על ידי האגודה לבין הסכום ששילמה בפועל, החזר עבור עמלת גבייה עודפת של מעל 3 אחוזים וכמובן תשלום עבור המע"מ.
חוב זה נמצא היום בדיון בין שני הצדדים, כדי למצוא פשרה. אם תידרש האגודה לשלם סכום זה, רוב הסיכויים שלא תוכל להמשיך להתקיים. במסגרת המשא ומתן, בין היתר מתנהל דיון לגבי המשך ההתנהלות העתידית בנושא גביית אגרת הביוב לצרכנים.
יו"ר הוועד, שלמה אוחיון, אמר השבוע כי כל אחד מהצדדים הציג את דרישותיו, וכעת מנסים למצוא את דרך המלך. התנהלות עתידית בנושא הגבייה טומנת בחובה בהכרח ייקור אגרת הביוב לצרכן. זאת לדברי אוחיון, לאור העובדה שלא יהיה מנוס מגביית מע"מ. לדברי אוחיון, המע"מ ייגבה רק עבור אגרת הביוב ולא עבור המים.
אלא שתוספת מע"מ, בשקלול פרמטרים נוספים כגון עמלה, מחיר המים הגבוה שמשלמת האגודה לקוב מים ועוד, יכול להביא למצב בו תושבי קרית חיים ישלמו יותר מתושבי חיפה.
"אנחנו במשא ומתן עם תאגיד מי כרמל. היו לנו כבר שני מפגשים. אני מקווה שזה יצליח", אמר השבוע אוחיון. "בכל מקרה, מכוח החוק, התושבים יידרשו לשם את המע"מ. בתוספת מע"מ, העלות לצרכן תהיה גבוהה יותר מהעלות לתושבי חיפה.
"אין לנו התנגדות לתשלום המע"מ, אבל אנחנו לא רוצים שתושבי קרית חיים ישלמו יותר מחיפה. אנחנו פועלים כך שהמחיר יהיה אחיד. אין לי ספק שנגיע לסיכום חיובי, כדי שהצרכנים בקרית חיים לא יפגעו".
שאלה נוספת היא מי יגבה בעתיד את אגרת הביוב מהצרכנים. האם האגודה תמשיך לעשות זאת עבור התאגיד, ולגבות עבור השירות עמלה, אם כי נמוכה יותר מזו שהיא גובה עכשיו, או שמא מי כרמל תגבה לבד את הכספים מהתושבים בחשבון נפרד.