ראש עיריית מוצקין ואשתו, חיים ודפנה צורי, הגישו ערעור על פסק דין בתביעת לשון הרע, בה תבעו את תושב העיר, שגיא קרשובר. בפסק הדין ביקרה השופטת את בני הזוג צורי על כך שלא פעלו בתום לב, וקבעה כי על התושב לשלם להם 5,000 שקל בלבד.
דפנה וחיים צורי | צילום ארכיון: דורון גולןדפנה וחיים צורי | צילום ארכיון: דורון גולן
דפנה וחיים צורי | צילום ארכיון: דורון גולן
(דפנה וחיים צורי | צילום ארכיון: דורון גולן)
תגובות אלה, 13 במספר, כללו, לטענתם, דברי לשון הרע נגדם. אלא שבפסק הדין קבעה השופטת איילת הוך טל כי רק 5 תגובות מתוך ה-13 נכללות בגדר לשון הרע, וכי נגד חלק מהביטויים האחרים היה צריך צורי, כאיש ציבור, לפתח 'עור עבה'.
בסופו של דבר, קרשובר נדרש לשלם לבני הזוג 5,000 שקל לשניהם יחד, ומעבר לכך, כל צד יישא בהוצאותיו. בהסבירה את הסכום הנמוך שפסקה, העבירה השופטת ביקורת על צורי.
"התנהלות התובעים מחזקת את האפשרות שלא היה בתגוביות אלה משום פגיעה כלשהי בתדמיתם, או בכל היבט אחר המתייחס לעשייתם הציבורית. לא ניתן להוציא מכלל אפשרות שמדובר בתביעה שמטרתה 'חינוך' הנתבע, בבחינת 'יראו וייראו'", כתבה.
"כאשר נעשה שימוש בתביעה כללי 'חינוכי', קל וחומר על ידי שני גורמים המהווים אנשי ציבור, מבלי שנעשת פנייה מוקדמת כלשהי במטרה למנוע או לצמצם את הנזק הנובע מהפרסום הנטען, יש להעמיד את פסיקת 'שכר הלימוד' בהתאמה".
על פסק דין זה הגישו בני הזוג ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, שם טענו כי הביטויים של קרשובר היו צריכים לבוא לידי ביטוי בפסק דין מחמיר, ולא כפי שנפסק.
"לא יעלה על הדעת כי המשיב יפגע פעם אחר פעם במערערים", נכתב בערעור, "ללא קשר עם הפוסטים, ללא שום סיבה ועל דרך הסתם, ויקבל לשלם פיצוי סמלי ביותר. דבר כזה ידרבן את האחרים לתקוף ללא קשר וסיבה את אנשי בציבור, תוך אמתלה כי מדובר בתגובית.
"המערערים יטענו כי שאלת הנזק אינה רלוונטית בפיצוי ללא הוכחת נזק. בכל מקרה, המערער הבהיר כי הפסיד מספר מושבים במליאת מועצת העיר בגלל פרסומים כוזבים אלו".
כמו כן, התייחסו בערעור לטענת השופטת ל'תביעה החינוכית': "המערערים יטענו כי אין מדובר בתביעה חינוכית, אלא מניעת פגיעה מתמשכת בהם ובבני משפחתם ללא שום סיבה וללא שום בסיס עובדתי ומשפטי כאחד", נכתב.
חיים ודפנה צורי ביקשו מבית המשפט לקבוע כי כל 13 הפרסומים הינם הוצאת לשון הרע, וכן לחייב את קרשובר בפיצוי הנדרש בכתב התביעה, ולא כפי שנקבע בפסק הדין.
קרשובר מסר: "אין תגובה".