נגר מקרית אתא, שנפטר מסרטן ריאות לפני חמש שנים, הוכר על ידי המוסד לביטוח הלאומי כנפגע עבודה, לאחר מאבק משפטי ארוך. אלמנתו תזכה לקצבת תלויים לכל חייה.
צילום : pixabayצילום : pixabay
צילום : pixabay
(צילום : pixabay)
עם מותו תבעה אלמנתו את המוסד לביטוח לאומי להכיר במותו של בעלה כתוצאה ממחלת עבודה, אך תביעתה נדחתה. היא הגישה באמצעות בא כוחה, עו"ד יעקב פלדשטיין, תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, אך מומחית שמונתה על ידי בית הדין קבעה כי אין קשר בין סרטן הריאות בו חלה המנוח לבין עבודתו.
בחוות דעתה ציינה כי אבק עץ הוכר כמסרטן, אך הינו גורם לסרטן בסינוסים ובחלל האף ולא לסרטן ריאות. לתפיסתה, מחלתו של המנוח נגרמה כתוצאה מעישון כבד, שהרי המנוח עישן, במשך 40 שנה, קופסת סיגריות ליום.
עו"ד פלדשטיין ביקש מבית המשפט למנות מומחה נוסף, והגיש מאמר רפואי משנת 2015, על פיו יש אסכולה שמכירה בקשר סיבתי בין החומרים אליהם נחשף הנגר לבין סרטן הריאות.
המומחית הסבירה לבית המשפט כי מדובר במאמר בודד, שלא הוכיח באופן חד משמעי קשר בין החשיפה לאבק עץ לבין סרטן הריאות, ובית הדין לעבודה דחה את הבקשה למינוי מומחה נוסף ואת תביעת הנגר.
עו"ד פלדשטיין הגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, ובו טען כי המומחית החמירה עם מרשו. הרכב דייני בית הדין הארצי קיבלו טענה זו, והחזירו את התיק לבית הדין האזורי, למנות מומחה נוסף שיביע את דעתו בסוגיה.
ואכן, המומחה השני קבע כי יש קשר סיבתי בין עבודתו של הנגר ונסורת של עצים קשים, דוגמת עץ מייפל, לבין סרטן הריאות.עם קבלת קביעתו הודיע נציג הביטוח הלאומי כי המוסד מכיר במות הנגר כתאונת עבודה. אלמנתו תזכה לקצבה חודשית ששוויה 60 אחוז מסך 75 אחוז ההכנסות של בעלה בחייו.