בית הדין הרבני אישר לאחרונה הסכם לשלום בית של בני זוג מהקריות: האשה לא תיפגש עם אחיותיה, והבעל יחזור למיטתם המשותפת, לאחר שכבר הגיש תביעת גירושים.
צילום: ShutterStockצילום: ShutterStock
צילום: ShutterStock
(צילום: ShutterStock)
לאחר מספר דיונים החליטה האשה להיענות לדרישתו של הבעל, והודיעה לו כי פניה לשלום בית, וכי בכוונתה לנתק את קשריה עם אחיותיה. הבעל דרש לעגן החלטה זו בהסכם לשלום בית, שקיבל את אישור בית הדין.
לטענת הבעל, הוא עדיין אוהב את אשתו, והוא מעוניין לשקם את חיי הנישואים ומוכן לפנות לייעוץ זוגי עם אשתו, אך זאת בתנאי שזו תשנה את דרכיה ואורחותיה ותנתק את קשריה עם אחיותיה.
עו"ד אופיר ביקש תחילה מהדיינים להורות לאשה לחזור ולחיות עם הבעל חיי שלום בית כנים ואמיתיים, ללא התערבות בני משפחתה, ולתפקד כאשת איש על כל המשמע מכך - או לחילופין, במקרה שהאשה תמאן לחיי שלום בית, לקבוע שאיננה זכאית לדמי מזונותיה, מאחר שהינה בבחינת מורדת, ואף לדון ולהחליט בענייני רכוש הצדדים, לרבות בזכויות ובחובות.
כאמור, בסופו של דבר, האשה נענתה לבקשתו של הבעל וחתמה על הסכם לשלום בית, שקיבל תוקף של פסק דין, לפיו תנתק את קשריה עם אחיותיה ותחזור לנהוג בצורה מכובדת כלפי בעלה.