קרית ביאליק מדורגת במקום השמיני מבין 75 ערים בישראל על פי השקעתה פר תושב. היא מקדימה בהרבה את יתר הערים בקריות: קרית אתא מוצבת שנייה בקריות, במקום ה-34, קרית מוצקין מוצבת במקום ה-43 וקרית ים במקום ה-58.
צילום: נחום סגל צילום: נחום סגל
צילום: נחום סגל
(צילום: נחום סגל )
כך עולה מדירוג שערכו מירב איינשטיין ולאון בורין מחברת צ'מנסקי בן-שחר, שמציגים את אי השוויון בין הרשויות, כאשר הרשויות העשירות משקיעות הרבה כסף פר תושב בעוד שרשויות עניות משקיעות פחות.
הסקירה מתבססת בין היתר על ניתוח דוחות שנתיים של העיריות ברחבי הארץ ועל נתוני הרשויות המקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדוחות הכספיים של העיריות משמשים לעיקר הנתונים בסקירה זו.
ההשקעה נטו בתושב מבטאת את ההשקעה שהעירייה יכולה להשקיע במסגרת המשאבים שעומדים לרשותה, והיא כוללת את כל התשלומים שהרשות מוציאה על התושבים בתקציב הרגיל (השוטף), בניכוי השתתפות המדינה והתשלומים והתקבולים הבלתי רגילים.
התשלומים הרגילים בתקציבה של כל רשות מקומית כוללים תשלומים להנהלה והוצאות שנדרשות לצורך ניהול העירייה, ובהן הוצאות שכר, מימון ופירעון מלוות. בנוסף, הם כוללים תשלומים עבור הוצאות שנדרשות לתחזוקת העיר, כולל תברואה, ניקיון, אחזקה, תכנון העיר ופיקוח עירוני. כמו כן, הם כוללים גם תשלומים לשירותים ממלכתיים, בהם חינוך, רווחה, תרבות, דת וקליטת עלייה.
הפערים בהשקעה בתושבים בין הערים העשירות והעניות בישראל מגיעים למאות אחוזים. תשע מתוך עשר הערים החלשות הן ערים מגזריות, ערביות או חרדיות. בעוד הערים העשירות משקיעות בתושביהן 4,500-6,700 שקל בשנה, הערים העניות משקיעות בתושביהן 790-980 שקל בלבד בשנה.
צילום: נחום סגל צילום: נחום סגל
צילום: נחום סגל
(צילום: נחום סגל )
על פי הסקר קרית ביאליק משקיעה 6,350 שקל פר תושב, קרית אתא 5,881, קרית מוצקין 4,823 שקל וקרית ים 4,809 שקל. שני החוקרים גם ערכו השוואה על פי השקעת הרשויות בתחומי החינוך, התרבות והרווחה, ופה הדירוג שונה.
בחינוך קרית אתא משקיעה הכי הרבה, מקום 19 ברשימה הארצית, קרית ביאליק במקום ה-56, קרית מוצקין במקום ה-61 וקרית ים במקום ה-62 מבין 75 רשויות.
ובמספרים: בקרית אתא משקיעים פר תושב לחינוך 741 שקל, בקרית ביאליק 416 שקל, בקרית מוצקין 368 שקל ובקרית ים 362 שקל.
בתרבות התמונה שונה: ביאליק מובילה והיא במקום ה-22 ברשימה הארצית, מוצקין במקום ה-28, אתא במקום ה-33 בעוד קרית ים סוגרת את הרשימה במקום ה- 65 מסך 75 רשויות.
למרות זאת יש תחום שבו קרית ים מובילה: השקעה ברווחה, שם היא תופסת את המקום ה-28 ברשימה, עם השקעה של 282 שקל פר תושב, קרית ביאליק במקום ה-44 עם השקעה של 238 שקלים, קרית אתא במקום ה-50 עם השקעה של 229 שקלים וקרית מוצקין אחרונה, במקום ה-67, עם השקעה של 170 שקלים בלבד לנושא הרווחה.