בפעם הראשונה מאז הקמת העיר, יופעלו בקרית מוצקין שתי חטיבות עליונות. משרד החינוך אישר הקמת תיכון נוסף חטיבות ביניים נוספות. ארבע החטיבות ימוקמו בקרית החינוך החדשה בשכונת משכנות אומנים. אורט מוצקין יעבור למבנה החטיבות לשעבר, והתיכון החדש יוקם במבנה התיכון הקיים לאחר שישופץ.
צילום רחפן: עמית עזריאלצילום רחפן: עמית עזריאל
צילום רחפן: עמית עזריאל
(צילום רחפן: עמית עזריאל)
בעקבות פיתוח מואץ של שכונות בצפון העיר, נבנים אלפי יחידות דיור חדשות. בשל כך, מערכת החינוך החלה להיערך לקליטה של תלמידים חדשים במוסדות החינוך העירוניים.
השבוע הודיעה עיריית קרית מוצקין, כי קיבלה אישור ממשרד החינוך למבנה פדגוגי חדש של בתי הספר. במקום ייבנו ארבעה מבנים לחטיבות ביניים חדשות. כל חטיבה תכיל 18 כיתות וכולן יוקמו בקרית החינוך החדשה במשכנות אומנים.
לשניים מתוך מבנים אלה יועברו החטיבות הקיימות היום, רבין ויהונתן. "כל חטיבות הביינים ירוכזו במקום אחד", הסביר מנהל מחלקת החינוך, איל אורן: "כך אנחנו משווים בין כל השכונות. תלמידים מכל שתי חטיבות יועברו לתיכון אחד. מספר בתי הספר יעניק לתלמידים ריבוי של בחירה בין מגמות. כל תלמידי יוכל לבחור מגמות מבתי הספר השונים".
אל המבנה הישן של חטיבות רבין ויהונתן יועבר תיכון אורט מוצקין הוותיק. בזמן זה יעבור מבנה החטיבה העליונה, שהוקם בשנת 1979, שיפוץ וחיזוק בפני רעידות אדמה. לאחר מכן יוקם בו בית ספר תיכון חדש. "יהיו שתי חטיבות עליונות", אמר אורן. "כל בית ספר יכיל 18 36 כיתות. אנחנו נכפיל את האפשרות של התלמידים לבחור מגמות".
לדברי אורן, נכון להיום ניתן אישור עקרוני למבנה הפדגוגי. בימים אלו יחל התכנון האדריכלי של בתי הספר. עדיין קיים קושי לומר כמה זמן ייערך כל התהליך, אולם הערכה היא שמדובר בכ-3 עד 4 שנים.
"קרית מוצקין נמצאת בתנופת פיתוח אדירה", אמר ראש העיר חיים צורי. "על פי תוכנית העבודה, ובהתייעצות עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, אנו מתכננים מבעוד מועד את המענים החינוכיים לכלל התלמידים בהווה ובעתיד".