במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 ביצעה המשטרה 433,500 בדיקות נהיגה בשכרות, מהם 43 אחוז, כ-188,500, במחוז הצפון. מתוך סך הבדיקות שנערכו נתפסו עד כה 8,550 נהגים בשכרות, כך מדווחת עמותת 'אור ירוק', בהסתמך על נתוני משטרת התנועה.
על פי 'אור ירוק' המשטרה הגבירה בשנים האחרונות את טיפולה בבעיית הנהיגה תחת השפעת אלכוהול והגדילה בסדרי גודל משמעותיים את מספר בדיקות האלכוהול שהיא מבצעת. כך, לדוגמא, בשנת 2005 נבדקו כ- 3,400 נהגים, בשנת 2006 המשטרה ביצעה כבר כ- 30,000 בדיקות ובשנת 2007 הכפילה את מספר הבדיקות כמעט פי 6 ל– 175,315 בדיקות. בשנת 2008 כמעט ושילשה המשטרה את מספר הבדיקות ביחס לשנת 2007.
על פי חלוקה למחוזות נמצא כי בתחום העירוני והבינעירוני במחוז צפון המשטרה ערכה את מספר הבדיקות הרב ביותר, וזאת לעומת מחוז ירושלים בו נערכו הכי פחות בדיקות שכרות לנהגים במספרים מוחלטים. בתחום העירוני, בוצעו במחוז הצפון 50,056 בדיקות, המהוות 152 אחוז מהיעד המתוכנן של הבדיקות. גם בתחום העירוני מוביל המחוז הצפונים, עם 138,435 בדיקות, המהוות גם הן יותר מיעד הבדיקות שנקבע.
מנכ"ל אור ירוק, שמואל אבואב: "למרות ההתקדמות היפה של טיפול המשטרה בבעיית האלכוהול יש עדיין מקום רב לשיפור. רק שלושה אחוז מהנהגים בארץ עברו בשנת 2007 בדיקות לגילוי אלכוהול, לעומת שיעור ממוצע של 50 אחוז במדינות מערב אירופה, ארה"ב, אוסטרליה וקנדה. שיעור בדיקות האלכוהול הנמוך והזנחת הנושא במשך שנים רבות הביא לכך שאין מספיק הרתעה, וזאת למרות שארגון הבריאות העולמי דיווח על עליה של 25 אחוז בצריכת אלכוהול בישראל מאז שנת 2001".