שתי החלטות של ועדת הבחירות התקבלו השבוע בעתירות של המתמודדים לראשות העיר בקרית מוצקין ראש העיר, חיים צורי, ויו"ר תנועת רוח חדשה, ציקי אבישר. בשתיהן יצא אבישר כשידו על העליונה.
בהחלטה הראשונה, שופט ועדת הבחירות האזורית הוציא צווי מניעה לעובדי העירייה, האוסר עליהם לקחת חלק בענייני הבחירות. צו מניעה דומה ניתן לאשת ראש העיר, דפנה צורי. כמו כן, נאסר על העובדים להדביק מדבקות של המועמדים לראשות העיר על רכבם.
ציקי אבישר, דפנה צורי ויריב גסרציקי אבישר, דפנה צורי ויריב גסר
ציקי אבישר, דפנה צורי ויריב גסר
(ציקי אבישר, דפנה צורי ויריב גסר)
בהחלטה השנייה דחה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ערר של ראש העיר, חיים צורי, על החלטה של יו"ר ועדת הבחירות האזורית. השופט קבע כי אין מקום להתערבות בהחלטה, וכי על צורי ועל עיריית קרית מוצקין לשלם לציקי אבישר 2,500 שקל הוצאות. את החלק של צורי, קבע השופט, עליו לשלם מכיסו ולא מקופת העירייה.
קרית מוצקין היא אחת הערים היחידות בקריות בה מתקיימת מערכת פוליטית ערה, הכוללת עתירות שמגישים שני המועמדים לראשות העיר, צורי ואבישר, אחד נגד התנהלות השני בוועדת הבחירות. ההחלטה הראשונה דנה בעניין העתירה שהגיש אבישר, שם נטען כי צורי עושה תעמולת בחירות אסורה ובניגוד להוראות החוק במספר מקרים.
במקרה הראשון ציין כי שמו של ראש העירייה מופיע על שלט סמוך לאורט קרית מוצקין, המורה לתלמידים ללכת על המדרכה. בכך, טען אבישר, צורי פועל על מנת לקדם את עצמו בקרב התלמידים.
שופט ועדת הבחירות, יצחק כהן, דחה טענה זו ומתח ביקורת על אבישר. "מסקנתי היא, שבעניין השלט שליד בית הספר התיכון, עתירתו של העותר קטנונית, טרדנית וקנטרנית, ועל כן עתירתו בעניין זה נדחית", כתב כהן. "אעיר, כי מצופה ממי שמבקש להיבחר למשרה ציבורית בכירה לדעת להבחין בין עיקר לטפל, ולא לעסוק בזוטי דברים".
כמו כן טען אבישר, כי רבים מעובדי הרשות, נותני שירותים חיצונים ועובדי תאגידים עירוניים, מסייעים בתעמולת הבחירות של צורי. כאן קיבל השופט את טענות העותר ומתח ביקורת על בכירי העירייה.
לגבי מנכ"ל העירייה, יריב גסר, נטען כי השתתף עם צורי בחוג בית. לטענת גסר, מטרת המפגש היתה להשיב על שאלות תושבים בעניין פרויקט שנעשה בשכונתם, אולם השופט דחה את הטענות של גסר, קבע כי מדובר בחוג בית והוציא לגסר צו מניעה מלקחת חלק במערכת הבחירות.
"החובות שהזכרתי לעיל חלות על המשיב מס' 4 באופן ההדוק ביותר, שכן בתפקידו הוא אמור לשמש דוגמה ומופת לכל יתר עובדי העירייה, ולהבטיח שבארזים לא תיפול שלהבת ואף שאזובי הקיר לא ייכשלו", כתב כהן. באותו חוג בית, נטען, השתתף גם מהנדס העיר, רוני טובי, שגם עליו נאסר לקחת חלק בפעילות פוליטית.
"העלו פוסטים" טענות על השתתפות פוליטית במערכת הבחירות נשמעו גם לגבי דובר העמותה לקידום הספורט בקרית מוצקין, הראל פלג, עובד יחידת האוטומציה בעירייה יוסי סטלקול, מנהלת יחידת הנוער בעירייה שירלי למפל, סייעת בגן ילדים, מירב חמו, מנהלת לשכתו של צורי, אורלי גנון, ומנהל תרבות יהודית בעירייה, יצחק כהן.
על אלו נטען כי חלקם העלו פוסטים התומכים בראש העיר בפייסבוק, הדביקו מדבקות של צורי על רכבם או השתתפו בכנסים פולטיים. לכולם הוצא צו מניעה האוסר עליהם לעסוק בפעילות פוליטית.
כמו כן, כללה העתירה גם את רעייתו של ראש העיר ומנכ"לית התאטרון העירוני, דפנה צורי, שהפגינה תמיכה בצורי. לדעת דפנה צורי, היא יכולה לתמוך בבעלה, כי מדובר בפעילות פרטית. אולם השופט כהן סתר טענה זו ומתח ביקורת על התנהלותה של אשת ראש העיר: "המשיבה מס' 11 היא עובדת ציבור, ואף עובדת בכירה המנהלת צוות עובדים שלם.
"קשה להלום מצב, בו ההגבלות החלות על עובדי התיאטרון העירוני לא יחולו על מנהלת התיאטרון", כתב השופט. "משקיבלה על עצמה לשמש מנכ"לית התיאטרון העירוני (וככל הנראה, קרבת המשפחה למשיב מס' 1 לא עמדה לה לרועץ), קיבלה על עצמה גם את חבילת ההגבלות החלות על כל עובד ציבור.
המשיבה מס' 11 אינה יכולה לשמש כמנכ"לית של מוסד מכובד ומרכזי בעיר, המשמש את כל תושבי העיר על מגוון דעותיהם והשתייכותם הפוליטית, ובאותה נשימה לסייע למשיב מס' 1 במערכת הבחירות שלו". עוד קבע השופט כהן כי אין להתיר תעמולת בחירות בתוך התיאטרון.
בנוסף, נתן צו מניעה לעיריית קרית מוצקין המורה לה לאסור על כל העובדים להדביק שלטים של צורי על רכביהם, וכן צו האוסר עליהם לקחת חלק בעמודי פייסבוק של מי מהמתמודדים ולהשתתף באירועים פוליטיים. יצוין, כי לא ניתן צו להוצאות.
ההחלטה השנייה כאמור דנה בערר שהגיש צורי נגד החלטה של יו"ר ועדת הבחירות האזורית. החלטה הקובעת כי חוברות שהוציאה העירייה לתושבים הן בגד תעמולה פוליטית. אז קבע יו"ר ועדת הבחירות האזורית, יצחק כהן, כי על העירייה להשמיד את כל העותקים הנותרים מהחוברות ולא לחלקם יותר לציבור.
צורי הגיש ערר על החלטה זו לוועדת הבחירות, על מנת שתיתן החלטה עקרונית שהחוברת אינה מהווה תעמולת בחירות אסורה. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר, דחה את הערר.
לדבריו, 'ניכר כי יש בחוברת משום תעמולת בחירות אסורה', ועל כך צדק יו"ר ועדת הבחירות האזורית בהחלטתו. לאור זאת קבע כי על העוררים, עיריית קרית מוצקין וצורי, לשלם לאבישר הוצאות בגובה 2,500 שקל. "למען הסר ספק - ההוצאות שהוטלו כאן על העורר 1 ישולמו על ידו אישית ולא יבואו מקופת העוררת 2", כתב מלצר.
מהעירייה נמסר: "על פי הנחיות משרד הפנים בחוזר מנכ"ל מיוחד 5/2018 בעניין הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, אין מניעה שעובד עירייה יתנדב אחרי שעות עבודתו במטה בחירות של מועמדים למועצת העיר ו/או לראשות העיר.
לאור החלטת הוועדה, שממנה עולה כי החלטת ועדת בחירות גוברת על הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, בכוונת הרשות לפנות אל היועץ המשפטי לממשלה ולקבל הבהרות ברורות בנושא.עד אז, תכבד הרשות כל החלטה שיוצאת מוועדות הבחירות האזורית והמרכזית".
בנושא החוברת נמסר: "העירייה פעלה בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזר מנכ"ל 5/2018. מדובר בחוברת שהודפסה וחולקה 11 חודשים לפני מועד הבחירות. ועדת הבחירות האזורית הרחיבה את היריעה, ולפיכך ערערה הרשות לוועדת הבחירות המרכזית אשר פרסמה החלטתה, ובהתאם לכך תכבד הרשות החלטה זו".
דפנה צורי: "השופט אמר את דברו. מעבר לזה אין לי תגובה".