ראש עיריית קרית מוצקין, חיים צורי, והעירייה הגישו ערעור לוועדת הבחירות המרכזית על ההחלטה שניתנה בשבוע שעבר לגבי חוברת שהפיצה העירייה תחת הכותרת "עם הפנים קדימה".
חיים צורי. צילום: דורון גולןחיים צורי. צילום: דורון גולן
חיים צורי. צילום: דורון גולן
(חיים צורי. צילום: דורון גולן)
בהחלטה נקבע כי בחוברת יש מסרים שהם בבחינת תעמולת בחירות של צורי, במימון הקופה הציבורית. כמו כן נקבע כי על צורי והעירייה לשלם למגיש העתירה, ציקי אבישר, 2,000 שקל עבור הגשתה.
לפני מספר שבועות הגיש אבישר, יו"ר תנועת "רוח חדשה במוצקין", עתירה לוועדת הבחירות האזורית בעניין שתי חוברות שהפיצה העירייה. החוברת הראשונה היא עלון בנושא מיחזור, לגביו נקבע בהחלטה כי לא ניתן להחשיבו כתעמולת בחירות.
אך לגבי החוברת "עם הפנים קדימה", קבע השופט יצחק כהן כי היא כוללת חומרים שהם בבחינת תעמולת בחירות, ומציגים חלק ממצע הבחירות של צורי במימון הקופה הציבורית. כמו כן טען כי לא ניתן להוציא צו מניעה להפצה כי החוברת כבר הופצה, אולם קבע כי יש להשמיד עותקים שנותרו ממנה.
בעירייה אמרו שמדובר בעתירה מגוחכת שנדחתה על ידי השופט. למרות זאת הגישו צורי והעירייה את הערר, ונימקו כי העתירה אומנם נדחתה, אבל נקבעו בה צעדים אופרטיביים שבגללם עלה הצורך להגיש את הערר.
"מדובר בחוברת שפרסומה והפצתה אושרו על ידי היועץ המשפטי של העירייה, לאחר שהנחה את הנוגעים בדבר להימנע מאיזכור שמו ומהכללת תמונתו (למעט בפתיח) של ראש העירייה", נכתב בערר.
"ההנחיה ניתנה בבחינת למען הסר כל ספק, הואיל ובין הפצת החוברת לבין הבחירות יעברו כ-11 חודשים". נטען כי על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, התקופה הקריטית לשם קביעה אם מדובר בתעמולת בחירות הינה שישה חודשים.
לאור טענות אלה ועוד, ביקשו העוררים לבטל את ההחלטה שקובעת כי מדובר בתעמולת בבחירות, ולבטל את ההוראה להשמיד את החוברות שנותרו. כמו כן ביקשה העירייה לחייב את אבישר בהוצאות ושכר טרחת עורך דין עבור שתי הערכאות.
אבישר: "בשבוע שעבר צורי התאמץ לשכנע את הציבור שהוא בכלל לא מתרגש מההחלטה של השופט יצחק כהן, שקבעה כי הוא מימן את חוברות התעמולה שלו על חשבון הציבור, ולא מהוצאות המשפט שפסק לו.
חוסר ההתרגשות היה כה גדול וצורי מיהר לעתור לשופט בית המשפט העליון חנן מלצר בבקשה לבטל את ההחלטה וגם את הצורך לשלם את הוצאות המשפט. אנחנו מאמינים שיש שופטים בירושלים, ונמתין בסבלנות להכרעה".