חבר המועצה אבי רוטמן שלח מכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים, בו הלין על פגיעה חמורה בזכויות חברי האופוזציה במועצת העיר.
צילום: דורון גולןצילום: דורון גולן
צילום: דורון גולן
(צילום: דורון גולן)
רוטמן, שמתכוון להתמודד לראשות העירייה בבחירות הקרובות, טען כי הצעתו לסדר לא הועלתה לדיון, וכן לא ניתנה לו אפשרות לדבר חמש דקות על כל סעיף כמו שקבע החוק. בשל הפרת הזכויות, לטענתו, ביקש לבטל את ישיבת המועצה.
בשבוע שעבר התקיימה ישיבת מועצת עיר. רוטמן: "ההצעה לסדר שהגשתי בנושא 'עיר חכמה' לא עלתה כלל, דבר שהוא לא חוקי בעליל. לא העלו כי לא בא לו (לצורי, מ"פ), כי הא ראש עיר, אבל הוא הכניס נושא דומה למה שאני הגשתי.
"זו לא פעם ראשונה. הוא יכול להוריד את ההצעה שלי מסדר היום, אבל אסור לו לא להעלות אותה כלל".
עוד טען רוטמן כי זכות הדיבור, המגיעה לו על פי החוק, לא ניתנה לו. "מגיע לי לדבר חמש דקות על כל סעיף, ולא נתנו לי בכלל לדבר, זו סתימת פיות".
במכתב ששלח רוטמן לממונה על המחוז במשרד הפנים, פאיז חנא, באמצעות בא כוחו עו"ד מימון פאר, הלין על הדברים הללו.
"התנהלות זו של ראש העירייה הינה בניגוד לפקודת העיריות, והסמכות לפקח על התנהלותו ולהורות לו לפעול על פי החוק מוטלת עליך", כתב עו"ד פאר.
"ראש העיר, שתחילה סירב להעלות את ההצעה לסדר, המשיך בסירובו ולא איפשר לחבר מועצת העיר להתבטא. שורה ארוכה של הצעות אושרו בזו אחר זו ללא כל דיון רציני, תוך חשש כבר להפרת החוק, לכאורה, ופגיעה באינטרסים של הציבור.
"התנהלות זו אינה ראויה לרשות מנהלית אשר אמונה על האינטרס הציבורי", המשיך עו"ד פאר. "זו סתימת פיו של חבר אופוזציה מבלי לתת לו אפשרות להגיש הצעות לסדר מטעמו או להתבטא בהצעות אחרות, ויש בה משום פגיעה חמורה ביותר בחבר המועצה, ניסיון להכשילו במילוי תפקידו הציבורי".
פאר ביקש את התערבותו המיידית של הממונה בתיקון הליקויים. כמן כן טען כי לדעתו יש לבטל את ישיבת המועצה, מאחר שההחלטות התקבלו בה באופן לא חוקי. "ככל שלא תענה לבקשתי, איאלץ להעמיד את העניין למבחן משפטי על מנת שהדבר יוסדר אחת ולתמיד", כתב.
מעיריית מוצקין בחרו שלא להתייחס לטענותיו של רוטמן, ומסרו: "לא התקבלה כל פנייה מהממונה בעניין. לכשתתקבל, נגיב בהתאם".